Stiftelsen Christian Radich forvalter på vegne av det norske samfunnet kulturarven og fullriggeren Christian Radich. Det er stiftelsens visjon og mål å gjøre det gjennom aktiv bruk av skuta i et samfunnsnyttige oppdrag som kan bidra til løse utfordringer knyttet til ungdom og utdanning/jobb. Christian Radich ble bygget i 1937 for å gi ungdom muligheten til å skaffe seg arbeidserfaringer, utdannelse og generelt retning i livet. Christian Radich etablerer i 2018 Windjammer as som sosial entreprenør og et ideelt selskap og en. Windjammer AS er eiet av Christian Radich, og har alliert seg med dyktige partnere for å sikre faglig kvalitet og profesjonell drift.

 

Windjammers «founder’s story»

En historie om mot, endringsvilje og et pågangsmot

 

Gründeren bak Windjammer, Vidar Pederstad, er selve manifestasjonen på et såkalt growth mindset, en terminologi gjort kjent av den amerikanske psykologen Carol Dweck. På norsk vil dette kunne oversettes med «et tankesett som fremmer endring», i motsetning til et «fixed mindset» som motsatt vil forhindre endring.

Er det tilfeldig at en mann med lang fartstid fra kommunikasjonsbransjen ble gründer av et livsmestringsprogram for unge i utenforskap, om bord på hele Norges seilskute, Christian Radich?

Ikke i det hele tatt, når du forstår sammenhengen mellom kommunikasjon og utvikling av merkevare innenfor havnæring, og kobler på den personlige egenskapen «growth mindset», som gjennomsyrer identitet og væremåte. Ikke minst hvis du ser nærmere på den raske utviklingen av Windjammer, fra et lite frø til en etter hvert ganske stor sosial entreprenør som har bidratt positivt inn i livene til over 550 ungdom i utenforskap, fra 2018 til starten på 2023. På den måten kan man nesten si at Vidars identitet er lik Windjammers identitet, og at det er vanskelig å skjelne hvor grensegangene går.

Ikke engang en pandemi kunne hindre fremgang for Windjammer, og det var viktig for Pederstad å være en av aktørene som holdt hjulene i gang når nesten alle tilbud for målgruppa var stengt. Man kan vel gå så langt som å si at det nesten aldri var noe tema å ikke gjennomføre, med alle hensyn og endringer som måtte til, så klart.

La oss gå noen år tilbake og forklare litt av bakgrunnen til Pederstad, som omtaler seg selv som en som «nesten alltid har rukket opp hånda», helt fra han selv var elevrådsformann, til han ble FAU-leder for egne barn under deres skoletid, og brukte atskillige påsker som ansvarlig for matlaging til over 160 ungdom på påskeleir på Gol. Det skorter altså ikke på engasjementet for barn og unge, og som han selv sier «Jeg er et følelsesmenneske som alltid har vært opptatt av at folk rundt meg skal ha det bra!»  Det kan alle som jobber med og kjenner Vidar privat skrive under på at stemmer.

Tilbake til den røde tråden i karrieren som la grunnlaget for ideen om Windjammer – et livsmestringsprogram for unge i utenforskap:

Det første Vidar trekker frem som har vært en gjennomgående driv for han igjennom hele hans karriere, er konseptutvikling. «Det å bygge helheten, fra ingenting, til det blir et varemerke med masse ulike elementer og mennesker som er eksperter på sine funksjoner.» sier Vidar, mens det stråler engasjement av øynene. Å utvikle konsepter og varemerker med mange ulike elementer, utfordringer og rask vekst er ikke nytt for Pederstad, og det merkes også i hans daglige lederstil, med hans evige optimisme og pådriv, at han har seilt i motvind før og ikke lar seg skremme av en storm eller tre.

Han ledet kommunikasjonsbyrå Gazette, og deretter satte han kursen over mot det maritime som leder i SAY, kommunikasjonsbyrået for maritim næring og deretter i Nor Shipping. Der startet han som innleid konsulent, og endte opp med direktørjobben hvor han snudde skuta fra en forutsigbar repetisjonsøvelse til et «must attend»-arrangement i løpet av få år.

Vidar forteller om sin tid i Nor Shipping, som eies av Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse). Der var han ansvarlig for en snuoperasjon og bidro at Nova Spektrum fortsatt eier og driver en av verdens viktigste møteplasser for havnæringen, en gullgruve for Nova Spektrum og for Oslo som arrangørby.  I denne prosessen fikk han også ideen om å samle havnæringene; maritim, shipping, offshore og havbruksnæringen, i kampen for å tiltrekke seg skoleungdom og studenters oppmerksomhet. En av utfordringene i shippingbransjen som ble tydelig for Pederstad var uforutsigbarheten i markedene, som resulterte i at det ble utfordrende å rekruttere unge folk til bransjen.

Og der ble egentlig det første bittelille frøet til ideen om dagens Windjammer sådd, ved å skape en unik plattform og møteplass for skoleelever, «Ocean Talent Camp», for å tiltrekke ungdom mot de ulike havnæringene, eller «Ocean Industries», en term som Vidar etablerte under hans tid som direktør i Nor Shipping.

 

Gammelt skip fylt med innovative løsninger

Så når direktørjobben i Stiftelsen Christian Radich ble hans i 2017, da begynte tankene fort å spinne rundt mulige konsepter for å aktualisere driften av den ærverdige seilskuta. Og hva er så formålet med driften av et gammelt seilskip?

Jo, det handler om å ivareta den viktige kulturarven etter seilskutetida, og som Vidar påpeker «Det var jo faktisk Norges storhetstid! Så det å få bidra med å ta vare på det lille som er igjen etter den epoken, ser jeg på som et ærefullt oppdrag.»

Skuta hadde jo i mange tiår operert som skoleskip i ulike former, og når den nye direktøren begynte å dykke ned i materien og ble klar over omfanget av utenforskap blant unge i dag, da var ideen om Windjammer født. Ideen var å lage et livsmestringsprogram for unge mellom 16-25 som har droppet ut av samfunnet og «sitter fast» hjemme, eller er i risikosonen for å droppe ut.

Programmet retter seg først og fremt mot de ungdommene som er lengst unna å fullføre ordinær videregående opplæring, skaffe seg praksis eller jobb. Gjennom Windjammer kan Stiftelsen Christian Radich både ta vare på kulturminnet, gjøre en enorm forskjell i unge menneskers liv og spare samfunnet for store kostnader, ved å endre deres narrativ og evne til å ta tak i eget liv.

Og etter fire år med drift av programmet ser han tilbake på 17 gjennomførte programmer med over 550 ungdommer totalt, hvorav 150 som deltok på tross av en pandemi, og i år gjennomføres 6 programmer i året for første gang!

Det betyr ikke at utfordringene har vært få, og svaret kommet ganske kontant på spørsmålet om hvem som er den store bremsen for utviklingen av prosjektet: «Det er dessverre det offentlige og de rigide innkjøpsordningene. Tregheten i byråkratiet.».

Like kjapt kommer det fra Pederstad at «Norge er VERDENSMESTER i PILOTPROSJEKTER, men det er heldigvis i ferd med å snu til en tanke om mer langsiktig finansiering, istedenfor ett eller to år med pilotering, som ofte viser seg å ikke være lenge nok.»

Han påstår at dette har gjort han pessimistisk gjennom disse årene, men det er ikke lett å tyde pessimisme lenge av gangen i denne karens ansikt.

Hva er du mest stolt av under tiden hittil med Windjammer og som direktør for Stiften Christian Radich?

  • «Samarbeidsavtalen med NAV Tiltak Oslo, som krevde forskriftsendring og lang tids arbeid å få på plass.»
  • «At private stiftelser har utviklet seg og sett muligheter gjennom oss. Jeg mener vi har satt utenforskap på agendaen og at vi viser til en av mange mulige reparerende og forebyggende løsninger.»
  • «Radich har gått fra å ha 1 million i året i privat støtte i 2017 til 16 millioner i 2023. Det er allikevel en enorm jobb som ligger foran oss med tanke på finansiering av helt nødvendig vedlikehold av skuta, kulturarven, som er en gammel dame som krever sitt.»

 

Og når vil du være fornøyd med utviklingen av Windjammer?

  • «Når 60% av Windjammer finansiering kommer fra offentlige innkjøp av tiltaket» I oppstarten var målet at det offentlige etter hvert skulle ta over og fullfinansiere livsmestringsprogrammet, men dette er ikke lenger et mål, sier Pederstad. Han mener at det ligger en del muligheter i en kombinasjon av privat og offentlig finansiering, og at det i tillegg stiller strengere krav til Stiftelsen som leverandør av tjenester.
  • «Når vi gjennomfører 6 programmer i året med en bærekraftig økonomi og drift, og en stødig tilstrømming av deltakere og samarbeidspartnere», før han følger opp i kjent stil med visjoner om å utvide veridkjeden til Windjammer, med skalering av det nyetablerte Lettmatroskurset, flere maritime bedrifter som vil bidra med finansieringen av sin fremtidige arbeidskraft, videreutvikling av oppfølgingsprogrammet «Veien videre», hvor bedrifter sponser deltakelse til Windjammere og tilbyr de praksisplass i etterkant av gjennomført program. Og ikke minst den store drømmen om å etablere et Windjammer-senter på Akershuskaia.»

 

Med andre ord, en klassisk kommentar fra en direktør som drives av utfordringer og aldri blir helt fornøyd eller ferdig, fordi potensialet for endring til det bedre alltid er til stede.

Bakdelen med å være endrings og fremdriftsrettet, kan være at milepæler ikke feires, og derfor utfordret vi i forbindelse med denne artikkelen Vidar til å gjennomføre en markering av egentlig mange Windjammer milepæler i ett, på permanent basis. Nærmere bestemt en tatovering med logoen til Windjammer, som Pederstad lenge har ytret at skal skje «Når vi bare…»

Og dermed kan grenseovergangene mellom Pederstad og Windjammers identitet for alvor sies å være visket ut. Det kaller vi leder med hjerte for jobben!

Vi er glade for å meddele at Windjammer Voyage 5 og 6 fortsatt går etter planen.

Etter en sommer fylt med seilaser langs Norskekysten med SeaNorway, er vi glade for å meddele at høstens Windjammer tokt går etter planen. Det blir to fine tokt, ett i september og ett i oktober som begge vil gå langs vår fantastiske kyst. Ruta er fortsatt under arbeid, men det legges opp til mange naturopplevelser og besøk til steder man ellers ikke reiser til.

Vi er allerede godt i gang med planlegging og møter med potensielle deltakere og frivillige til Windjammer Voyage 5 i september. Dette blir et tokt med ungdommer fra Oslo, gamle Østfold og gamle Buskerud. Voyage Leader er Jarlfryd som med et hjerte av gull som er større en vår galakse er noe å glede seg til for enhver som skal bli kjent med hun.

På Voyage 6 er det prosjektleder Siri som med 3 tokt bak seg hopper tilbake i rollen som Voyage Leader. Dette toktet vil bestå av ungdommer fra Vestfold og Telemark, Nordland og gamle Hedmark.

Det er mye å glede seg til i tiden fremover med Windjammer.
Vi har fått nye samarbeidspartnere hos kriminalforebyggende enhet hos politiet som arrangerer kurs for mannskap og frivillige om ulike former for rusmisbruk, tegn, symptomer og rustrender. Vi har også SMISO i Oslo som skal arrangere kurs om seksuelle overgrep, skadevirkning og hvordan møte folk på en traumesensitiv måte.

Med vennlig hilsen
Joachim Silkebækken, Jarlfryd Sletvold og Siri Elvsborg

Hei og hopp alle sammen!

Nå begynner det å nærme seg 2 måneder siden hjemreisen fra Voyage 4, og samtlige som var om bord kan vel si at at å komme hjem til et nedstengt Norge var ikke like moro som det er å være fri ute på havet.  Samtidig var det godt komme hjem til kjente og kjære etter nesten 6 uker ute på havet.
Etter hjemkomsten når det var tid for off-bording, og man ikke kunne møter, ordnet Fundatum en alternativ, men fortsatt bra avslutning over nett.

For oss på kontoret har det vært mye hjemmekontor de siste ukene, og lite sosial kontakt utenom noen få onlinemøter. Men nå er vi tilbake på skuret og klare for planlegging av seilaser i sommer og Windjammer tokt til høsten!

 

Med vennlig hilsen
Joachim Silkebækken
Voyage Assistant

Hei!

Nå er vi langt oppi lufta på vei sørover, og ombord på flyet er det mange spente deltakere og frivillige som skal på sitt livs reise.
Windjammer Voyage 4 starter i Las Palmas, før vi skal til Funchal på Madeira, Ponta Delgada på Azorene, La Coruna i Spania før vi avslutter i Ijmuiden i Nederland!

Vi har med oss 31 deltakere som av forskjellige grunner har lyst på en ny retning i livet, og som allerede har vært igjennom on-boarding med Fundatum i Tønsberg og Oslo. Vi har også med oss 6 «ugler» som er voksne frivillige og 3 «papegøyer» som har deltatt i programmet før. Disse fuglene skal følge vaktlagene til deltakerne og være med de på vakt og i fritid ombord.

«Dette er ungdom som er tøffere enn toget og som skal gjøre endringer i livet sitt. Jeg får frysninger av hvor modige de er som tar tak og gjør noe positivt for seg selv» – Papegøye

 

Med vennlig hilsen fra cirka 10.000 fot over Europa et sted
Joachim Silkebækken
Voyage Assistant

Heisann!
Nå er gruppe 1 og 3 på Voyage 4 ferdig med sine 2 første dager med on-boarding i Tønsberg. Her skal de over totalt  fire dager bli godt kjent med hverandre, lære om ulike personligheter i en gruppe, samarbeid og hvordan man kommuniserer på en best mulig måte.
Det er to gode grupper på rundt 25 som er spente og gleder seg til 5 fantastiske, lærerike og tøffe uker på havet.

Det begynner også å nærme seg avreise, og vi har fortsatt noen ledige plasser igjen på Voyage 4! Ønsker du en endring eller en opplevelse for livet bør du hive deg rundt å søke med en gang.

 

Med vennlig hilsen
Joachim Silkebækken
Voyage Assistant

Hei og hopp!

Godt nyttår!

Vi er godt i gang med den nye året og det begynner å nærme seg oppstart for Windjammer Voyage 4. Vi har fortsatt ledige plasser så det er bare å søke.

Jeg anbefaler å søke hvis du er mellom 16-25 og trenger en ny retning i livet, hvorfor sitte på land når det finnes et hav av muligheter?

Å seile med Christian Radich er en unik mulighet, og som en del av Windjammer programmet har vi samlinger både før og etter toktet. Dette er en utrolig sjans for å finne sine styrker og seg selv.

Kanskje har du en sjørøverdrøm eller en indre eventyrer som vil ut i det fri? Voyage 4 starter i Las Palmas 10 februar, deretter skal vi innom noen øyer ute i Atlanterhavet, så setter vi kursen mot La Coruña i noen dager før vi avslutter med siste etappe til Ijmuiden i Nederland.

Da kan Windjammer være noe for deg. Vi behandler nye søknader forløpende, så søk i dag.

 

Med vennlig hilsen
Joachim Silkebækken
Voyage Assistant

Nå er vi i full gang med planlegging av Windjammer Voyage 4, og har noen spennende nyheter å dele med dere!

 

 

Jeg deltok på på Voyage 3 og ikke veldig lenge etter ankomst tilbake i Norge fikk jeg tilbud om praksisplass på kontoret til Christian Radich, noe jeg selvfølgelig takket ja til med glede! Og her er det mer enn nok å gjøre som assistent for hovedsaklig Siri og Ranveig, men også litt alle andre som jobber her.

 

Vi jobber for tiden med planlegging av Voyage 4, og vi skal innom så mange spennende steder jeg tror de fleste kunne blitt sjalu på. Vi er også så heldige at Stiftelsen Christian Radich deler ut 40 stipend til unge mellom 16 og 25 som vil utfordre seg selv, finne motivasjon og nå sitt fulle potensiale!

 

Jeg vil som tidligere Windjammer oppfordre deg, hvis du føler dette er noe for deg eller om du kjenner noen, til å søke!

 

Vi ønsker dere alle en strålende jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen
Joachim Silkebækken
Voyage Assistant

 

Hei!
En liten oppdatering fra oss på Voyage 3 etter den første etappen er tilbakelagt.

Alt gikk fint på reisen ned til Malaga, selv om noen fløy for første gang på mange år, og andre overvant en tidligere flyskrekk- Windjammerne viste allerede da at de tar utfordringer på strak arm!

 

Vi ble møtt av pølsefest om bord på skuta midt på natta og ble hilst velkommen av både kaptein, overstyrmann, byssedepartementet og flere matroser og lærlinger på vakt.Det ble en litt kort natt før vi startet dagen i Malaga med å bli litt kjent i vaktlagene og med mannskapet på skuta. Resten av dagen brukte vi på mønstringsøvelse, hvor alle fikk prøve redningsvester og vi fikk se hvordan en gjennomgang av rutiner ved brann. I tillegg fikk alle som ville (og det var nesten alle!) en klatretur opp i riggen sammen med det faste mannskapet mens skuta lå stille og sola skinte.

 

Allerede søndag kveld gikk vi ut fra Malaga med kurs mot Cadiz, og det har vært en etappe med alt mellom tårer og oppkast, latter og sang, hele tiden har Windjammerne vist en masse godt lagarbeid!

 

På veien til Cadiz har vi sett både delfiner og hai, i tillegg til en rekke utrolig vakre solopp- og -nedganger.
I går fikk vi også portugisiske NATO-styrker på besøk, hvor de fikk lov til å gjennomføre en øvelse i å søke etter våpen ombord på seilskip. Det syntes både de og vi var veldig gøy, og de innrømmet at det var vanskeligere enn de hadde trodd, og at de trenger mer øving.

 

Jeg er dypt imponert over hele gjengen med Windjammerne, som virkelig står på og gjør hverandre gode.

Nå nettopp ankom vi Cadiz, trygt geleidet av den lokale losen. Losen er lokalkjent og kommer alltid ombord for bokstavelig talt å lose oss ut og inn av havneområdet.

 

I skrivende stund holder alle Windjammerne på med HOVIS, som er en forkortelse for Hovedinspeksjon, som innebærer en hovedrengjøring av hele skipet, både på dekk og inne under dekk på banjer, der Windjammerne bor sammen med de frivillige.
Når HOVIS er godkjent av overstyrmann og stuert får alle landlov til kl 22 i kveld, og mange gleder seg veldig til landjord under føttene og en god porsjon mat i magen.

 

Jeg må bare avslutte med å si, fra hele mannskapet og meg selv, at vi er virkelig imponert over krigerviljen til alle Windjammerne så langt og at vi gleder oss til seilasen videre med en så utrolig flott gjeng ungdommer!

 

Hilsen fra stolt og glad Voyage leader, Siri

 

Kontakt under seilas
Når deltakerne er ute og seiler vil de store deler av tiden være uten mobilnettverk og internett.

De som ønsker å se hvor Christian Radich befinner seg under seilasen, kan følge med på satellitten på www.radich.no eller laste ned appen «Find ship» og søke opp Christian Radich der.

Ønsker pårørende å komme i kontakt med skuta, eller har spørsmål underveis av seilasen kan man ta kontakt med Ranveig Lysne Ervik på telefon 22 47 82 76 eller Siri Elvsborg på siri@radich.no