Faq

Spørsmål og svar

Windjammer har som ambisjon å sikre full finansiering for alle deltakere som kvalifiserer seg og ønsker å benytte tilbudet. I første omgang er ikke dette på plass og det blir derfor den enkelte deltaker eller offentlige samarbeidspartnere som må skaffe finansiering. Prisen for et opplegg som varer over 30+10 dager hvorav en måned på tokt med Christian Radich, er 50.000,- inkludert mat. I tillegg kommer en egenandel på 5.000,- som gjør påmeldingen bindende, dekker noe arbeidstøy og reise tur/retur skuta.

Vi er opptatt av at hver gruppe med ”windjammere” skal speile samfunnet og det mangfoldet vi lever i. Christian Radich vil derfor dele ut stipender som gir deltakere som er særlig motivert gratis deltakelse. I søknaden og den påfølgende dialogen må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Christian Radich står fritt til å velge hvilke søkere som får tildelt et stipend.

Fyll ut søknadsskjema HER. Dette er helt uforpliktende, og vi vil ta kontakt med deg for å finne ut om du eller din ungdom er rette kandidat for programmet.

Ungdom i alderen 16-25 år som ikke er aktiv i utdanning, opplæring eller jobb. Dette kan også være et tilbud for ungdom som har mistet motivasjon, lysten og evnen til å fullføre videregående opplæring og som trenger å starte en ny reise for å fullføre det de står i nå.

Under selve toktet bor deltagerne på skuta. Samlingene før og etter seilasen foregår enten i Oslo sentrum eller i Tønsberg, deltagerne bor da hjemme eller fikser overnatting selv.

Windjammer søker samarbeid med bedrifter på to områder. Ta kontakt med Vidar Pederstad (vidar@radich.no) hvis dere kan bidra på følgende punkter:

  1. Vi trenger finansiell støtte fra private aktører for enten å redusere egenandelen til hver deltaker eller sikre et antall stipend som deles ut til relevante søkere.
  2. Vi søker partnere i næringslivet som ønsker å bidra ved å tilby ungdom/windjammere en praksisplass. Vi er sikre på at vi kan gjøre en forskjell for hver enkelt Windjammer deltaker, men for å sikre enda bedre resultater er det viktig at når de er ferdig med programmet kan få anledning til å praktisere i en eller annen yrkesmessig situasjon. En Windjammer vil være godt forberedt til å møte en slik mulighet.