Faq

Spørsmål og svar

Prisen for å bli med som Windjammer ombord Christian Radich, er 80.000,- som dekker noe arbeidstøy, on-boarding, reise tur/retur skuta og selve toktet.

Windjammer har som ambisjon å sikre full finansiering for alle deltakere som kvalifiserer seg og ønsker å benytte tilbudet. Vi samarbeider med NAV, OT, videregående skoler og andre instanser om å dekke utgiftene til et tokt. I tillegg har Christian Radich stipendplasser til ungdom som ikke har andre muligheter til finansiering. Et stipend fra oss innebærer en egenandel på kr 10.000,-. Det er mulig å søke lokalt om støtte fra ulike lag og foreninger. Ta kontakt så hjelper vi deg med å se på aktuelle alternativer.

Windjammer er et livsmestringsprogram for unge mennesker mellom 16-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller jobb. Vi er opptatt av at alle som har behov for en ny start skal ha en reell mulighet til å delta på Windjammer. Christian Radich vil derfor dele ut stipend for deltakelse til ungdom som ikke har mulighet til å få full støtte til deltakelse fra det offentlige eller foreldre/foresatte. I søknaden til oss må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend.

Det er dessverre ikke mulig for Stiftelsen Christian Radich å gi stipend til alle som har behov og vi prioriterer derfor de som ikke har noen annen reell mulighet for deltakelse. Et stipend dekker prisen for hele programmet, med unntak av en egenandel på kr 10.000. Vi har samarbeid med flere instanser (OT, Skole, NAV) som dekker egenandel for «sine» deltakere, og det er også en mulighet å søke lokalt om støtte fra ulike lag og foreninger. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg med å se på aktuelle alternativer.

 

Stipendet er finansiert gjennom bidrag fra følgende partnere:

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • A Wilhelmsen Foundation
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Skuld
 • AS Thor Dahl, Einar Sissener
 • Bergesen Stiftelsen
 • Gjensidigestiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Sparebank 1 Stiftelsen Nord
 • Olsen Social Engagement Group
 • Stiftelsen Uni
 • Klaveness Marine

Fyll ut søknadsskjema HER. Dette er helt uforpliktende, og vi vil ta kontakt med deg for å finne ut om du eller din ungdom er rette kandidat for programmet.

Ungdom i alderen 16-25 år som ikke er aktiv i utdanning, opplæring eller jobb. Dette kan også være et tilbud for ungdom som har mistet motivasjon, lysten og evnen til å fullføre videregående opplæring og som trenger å starte en ny reise for å fullføre det de står i nå.

Under selve toktet bor deltagerne på skuta. Samlingene før og etter seilasen foregår enten i Oslo sentrum eller i Tønsberg, deltagerne bor da hjemme eller fikser overnatting selv.

Windjammer søker samarbeid med bedrifter på to områder. Ta kontakt med Vidar Pederstad (vidar@radich.no) hvis dere kan bidra på følgende punkter:

 1. Vi trenger finansiell støtte fra private aktører for enten å redusere egenandelen til hver deltaker eller sikre et antall stipend som deles ut til relevante søkere.
 2. Vi søker partnere i næringslivet som ønsker å bidra ved å tilby ungdom/windjammere en praksisplass. Vi er sikre på at vi kan gjøre en forskjell for hver enkelt Windjammer deltaker, men for å sikre enda bedre resultater er det viktig at når de er ferdig med programmet kan få anledning til å praktisere i en eller annen yrkesmessig situasjon. En Windjammer vil være godt forberedt til å møte en slik mulighet.