Høgskoleoppgaver skrevet om Windjammer i 2018

Begge oppgavene fikk A – og vi gratulerer så mye til de som har skrevet oppgavene!

Fordypningsoppgave i karriereveiledning 2018

Marginalisering og antidiskriminerende sosialt arbeid 2018