Resultater

Windjammer til nå - tall og fakta

Windjammer
– Livsmestringsprogram som reduserer utenforskap

Våre målgrupper er:

1) Unge som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre dem til videregående opplæring eller gi de arbeidsforberedende trening.

2) Frafallsreduserende tiltak for unge som er i ferd med å gi opp videregående opplæring.

 

Rundt 70 000 unge er utenfor jobb og skole

30 % av elevene som starter på VGO har ingen formell kompetanse 5 år senere

Dette vil vi bidra til å endre – for 300 ungdommer i året.

«I en rapport fra 2014 beregnet Vista Analyse nåverdien for samfunnet av å flytte en ungdom fra et livsløp uten arbeid til et livsløp med arbeid i 35 år til 11,6 mill. kroner 2013-kroner»  (Vista Analyse rapport nr. 2014/09). Oppjustert med veksten i grunnbeløpet blir dette 13,9 mill. 2020-kroner.

Windjammer til nå – tall og fakta

287 deltagere har gjennomført hele programmet medio mai 2021. Da vi startet rekrutterte vi majoriteten av deltakerne via sosiale medier, og gradvis har andelen rekruttert via Oppfølgingstjenestene i Fylkeskommunene og videregående skoler tatt over. NAV tiltak Oslo piloterte et samarbeid med oss høsten 2020, og vi jobber nå mot en langsiktig avtale med NAV.

8 Windjammer-program fra høst 2018-vår 2021. 2 programmer høsten 2021 og fra 2022 planlegger vi 6 programmer per år.

Fra 2021-2025 samarbeider Windjammer med NTNU og forsker (dok. Psykologi) Gunvor Marie Dyrdal om effektmåling av programmet.

Voyage 1

  • 28 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 3

  • 28 deltakere – 27 fullførte hele programmet

Voyage 5

  • 34 deltakere – 32 fullførte hele programmet

Voyage 7

  • 39 deltakere – 38 fullførte hele programmet

Voyage 9

  • 33 deltakere – 31 fullførte hele programmet

Voyage 2

  • 24 deltakere – 21 fullførte hele programmet

Voyage 4

  • 31 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 6

  • 32 deltakere – 30 fullførte hele programmet

Voyage 8

  • 42 deltakere – 40 fullførte hele programmet

Voyage 10

  • 42 deltakere – 41 fullførte hele programmet

Windjammer
- Livsmestringsprogram med to viktige mål

Rundt 70 000 unge er utenfor jobb og skole

30 % av elevene som starter på VGO har ingen formell kompetanse 5 år senere

Dette vil vi bidra til å endre, for 600-1000 ungdommer

Masteroppgave 2021: Meistring og myndiggering

Hvilken betydning opplever unge, som står utenfor skole og arbeid, at livsmestringsgprogrammet Windjammer har hatt for hvordan de ser eg selv og mestring av egen hverdag?

Les hele oppgaven:

Identitetsfortellinger fra Windjammer

Åse Beate Nes