Resultater

Windjammer til nå - tall og fakta

Windjammer
– Livsmestringsprogram som reduserer utenforskap

Våre målgrupper er:

1) Unge som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre dem til videregående opplæring eller gi de arbeidsforberedende trening.

2) Frafallsreduserende tiltak for unge som er i ferd med å gi opp videregående opplæring.

 

Rundt 70 000 unge er utenfor jobb og skole

30 % av elevene som starter på VGO har ingen formell kompetanse 5 år senere

Dette vil vi bidra til å endre – for 300 ungdommer i året.

«I en rapport fra 2014 beregnet Vista Analyse nåverdien for samfunnet av å flytte en ungdom fra et livsløp uten arbeid til et livsløp med arbeid i 35 år til 11,6 mill. kroner 2013-kroner»  (Vista Analyse rapport nr. 2014/09). Oppjustert med veksten i grunnbeløpet blir dette 13,9 mill. 2020-kroner.

Windjammer til nå – tall og fakta

287 deltagere har gjennomført hele programmet medio mai 2021. Da vi startet rekrutterte vi majoriteten av deltakerne via sosiale medier, og gradvis har andelen rekruttert via Oppfølgingstjenestene i Fylkeskommunene og videregående skoler tatt over. NAV tiltak Oslo piloterte et samarbeid med oss høsten 2020, og vi jobber nå mot en langsiktig avtale med NAV.

8 Windjammer-program fra høst 2018-vår 2021. 2 programmer høsten 2021 og fra 2022 planlegger vi 6 programmer per år.

Fra 2021-2025 samarbeider Windjammer med NTNU og forsker (dok. Psykologi) Gunvor Marie Dyrdal om effektmåling av programmet.

Voyage 1

  • 28 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 3

  • 28 deltakere – 27 fullførte hele programmet

Voyage 5

  • 34 deltakere – 32 fullførte hele programmet

Voyage 7

  • 39 deltakere – 38 fullførte hele programmet

Voyage 2

  • 24 deltakere – 21 fullførte hele programmet

Voyage 4

  • 31 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 6

  • 32 deltakere – 30 fullførte hele programmet

Voyage 8

  • 42 deltakere – 40 fullførte hele programmet

Windjammer
- Livsmestringsprogram med to viktige mål

Rundt 70 000 unge er utenfor jobb og skole

30 % av elevene som starter på VGO har ingen formell kompetanse 5 år senere

Dette vil vi bidra til å endre, for 600-1000 ungdommer