Resultater

Windjammer til nå - tall og fakta

 • 107 deltagere har gjennomført hele programmet
 • 4 Windjammer-program
 • Samarbeid med FAFO om følgeforskning

Voyage 1

 • 28 deltagere rekruttert via markedsføring i sosiale medier
 • 20 av 28 deltagere oppgir at de er i praksis, utdanning eller jobb etter 12 mnd
  • 1 går restaurant og matfag
  • 2 har tatt opp fag og går høyere utdanning
  • 1 går ernærings-fysiologi master
  • 1 er elektromontør
  • 2 tilbake på VGS
  • 2 matroslærlinger på Christian Radich, 1 kokkelærling
  • 1 får oppfølging av DPS

Voyage 2

 • Samarbeid med Vestfold og Akershus fylkeskommune
 • 24 deltagere – 21 fullførte
  2 sendt hjem på legens anbefaling, 1 pga rus
  • 7 av 10 fra Akershus fullførte
  • 3 er tilbake i skole
  • 1 har lærlingeplass
  • 1 aktiv jobbsøker
  • 2 får oppfølging av DPS og OT
  • 3 har ikke svart
 • 11 fra Vestfold fullførte programmet
  • 1 har tatt opp fag og bestått eksamen
  • 1 er tømrerlærling
  • 4 tilbake på VGS
  • 1 er kokkelærling
  • 1 ansatt på Christian Radich
  • 1 er i prosjekt med lærlingplass som mål
  • 2 i oppfølging for rus og psykisk helse

Voyage 3

28 deltakere – 27 fullførte
1 sendt hjem på legens anbefaling

14 av 15 deltakere rekruttert via markedsføring fullførte

13 av 13 fra Vestfold fullførte

Voyage 4

31 deltakere – 31 fullførte

8 av 31 deltakere rekruttert via markedsføring fullførte

23 av 31 deltakere fra Vestfold og Telemark fylkeskommune fullførte

Windjammer
- Livsmestringsprogram med to viktige mål

Rundt 70 000 unge er utenfor jobb og skole

30 % av elevene som starter på VGO har ingen formell kompetanse 5 år senere

Dette vil vi bidra til å endre, for 600-1000 ungdommer