Resultater

Windjammer 

Livsmestringsprogram som reduserer utenforskap

Våre målgrupper er:
1) Unge som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre dem til videregående opplæring eller gi de arbeidsforberedende trening.
2) Frafallsreduserende tiltak for unge som er i ferd med å gi opp videregående opplæring.

Rundt 70 000 unge er utenfor jobb og skole
30 % av elevene som starter på VGO har ingen formell kompetanse 5 år senere
Dette vil vi bidra til å endre – for 300 ungdommer i året.
«I en rapport fra 2014 beregnet Vista Analyse nåverdien for samfunnet av å flytte en ungdom fra et livsløp uten arbeid til et livsløp med arbeid i 35 år til 11,6 mill. kroner 2013-kroner» (Vista Analyse rapport nr. 2014/09). Oppjustert med veksten i grunnbeløpet blir dette 13,9 mill. 2020-kroner.

Windjammer– tall og fakta
Så langt har godt og vel 550 deltagere har gjennomført hele programmet medio mai 2023. Vi rekrutterer primært via Oppfølgingstjenestene i Fylkeskommunene og ulike videregående skoler rundt om i landet. Vi rekrutterer ungdom gjennom NAV tiltak, et samarbeid vi håper kan bli langsiktig. Det er også deltakere som melder seg på via vår nettportal
Vi har gått fra å ha fire tokt per år, siden 2018 til seks tokt per år fra og med 2023.

Fra 2021-2022 samarbeidet Windjammer med NTNU og forsker (dok. Psykologi) Gunvor Marie Dyrdal om effektmåling av programmet. Her vil resultatene foreligge ila 2023.

Vi har også utarbeidet en effektmålingsrapport basert på en sammenstilling av besvarelser fra ungdom som deltok i et prøveprosjekt på Vg1 og Vg2 fra utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv ved Drammen, Lier og Skedsmo Videregående skoler. Dette prosjektet fikk midler fra Stiftelsen Dam i 2021, som gikk til å dekke 20 plasser på Windjammer.

Rapport fra effektmåling, mars 2023

Masteroppgave 2021: Meistring og myndiggering

Hvilken betydning opplever unge, som står utenfor skole og arbeid, at livsmestringsgprogrammet Windjammer har hatt for hvordan de ser eg selv og mestring av egen hverdag?

Les hele oppgaven:

Identitetsfortellinger fra Windjammer

Åse Beate Nes

Voyage 1

  • 28 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 3

  • 28 deltakere – 27 fullførte hele programmet

Voyage 5

  • 34 deltakere – 32 fullførte hele programmet

Voyage 7

  • 39 deltakere – 38 fullførte hele programmet

Voyage 9

  • 33 deltakere – 31 fullførte hele programmet

Voyage 11

37 deltakere – 14 fullførte hele programmet

Voyage 13

22 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 15

34 deltakere – 28 fullførte hele programmet

Voyage 17

25 startet – 18 fullførte hele programmet

Voyage 2

  • 24 deltakere – 21 fullførte hele programmet

Voyage 4

  • 31 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 6

  • 32 deltakere – 30 fullførte hele programmet

Voyage 8

  • 42 deltakere – 40 fullførte hele programmet

Voyage 10

  • 42 deltakere – 41 fullførte hele programmet

Voyage 12

36 deltakere – 17 fullførte hele programmet

Voyage 14

35 deltakere – 27 fullførte hele programmet

Voyage 16

35 deltakere – 29 fullførte hele programmet