Tor Abild

Tor Abild
Fagsjef i Fundatum
Telefonnr: 980 11 953
Epost: tor@fundatum.no

Tor er en dere kan glede dere til å bli kjent med!

Han har jobbet med erfaringsbaserte læringsprogrammer for unge mennesker på tre kontinenter de siste 18-årene, omtrent like lenge som han har drevet med teambuilding. Tor er opptatt av ungdomsmedvirkning og det å få ungdom til å ta eierskap i prosessene de er del av.

Han har utdannelse innenfor pedagogikk og internasjonal politikk og har også jobbet flere år med politikk og kommunikasjon i ideell sektor.

Tor lider av mild fotballgalskap og omtaler seg selv som halvt nederlandsk. Det er kanskje derfor han ikke er så glad i fjellet.