7000 mennesker lever i utenforskap i Nordland i dag

Det vil Jarlfryd og Heidi gjøre noe med.

Jarlfryd Sletvold og Heidi Ellefsen som er voyageleadere i programmet Windjammer, la frem sitt arbeid for kommunestyret under det siste
kommunestyremøtet i 2022.

Les hele artikkelen:       01 2023 JANUAR 5

Kulingen 4. januar 2023