Artikkel Hurum & Røyken avis 20.mars

Les artikkel om Windjammer deltaker Ida- Sofie, overstyrmann Daniel og frivillig Beng;

Artikkel Røyken og Hurums avis