Fagbladet Fontene (FO) skriver om Ella og Ivan deltakere Windjammer 1.

28.juni 2019 skrev fagbladet Fontene som Ella og Ivan som mønstret på Radich – vekk fra depresjon og rus.

Artikkelen kan du lese her.