Innlegg fontene

Juni 2019 hadde vi innlegg i fontene.no at vi søker etter frivillige:

https://fontene.no/stillinger-6.51.19541bba4a?tem=nd_job_redirect_fontene_new&tempid=2999&type=0