Nav Magasin MEMU

Les intervju med Windjammer deltaker Ella, som dro til sjøs for å stake ut ny kurs med Windjammer  her