Windjammer ble presentert under Regjeringens «Se muligheter»

 

Kan sees her