Windjammer Voyage 2 vår 2019

On boarding samlinger fra ca 16.september.

Avreise Malaga – Malaga tok 12.oktober – 6. november.

Bli med på en spennende seilas hvor du vil få minner for livet!

Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer hokus pokus enn at vi tror at alle duger til noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil vi gjøre det i helt nye omgivelser.

Målet er å hjelpe unge som faller utenfor skole og arbeidsliv til en ny start gjennom bedre selvfølelse, mestring og læringsglede. Vi skal hjelpe alle å se for seg en bedre fremtid, og vi skal sammen finne deltakernes plass i samfunnet. Ved å bygge positive relasjoner til andre mennesker, og gjøre deltakerne gode til å nå mål og håndtere motstand blir toktet en læringsopplevelse som kan endre livet for alltid.

Læringsmål

Ungdommen skal:

  • Styrke motivasjonen til videre utdannelse eller arbeid
  • Bli klar over egne styrker som utgangspunkt for å skape flere positive læringsopplevelser
  • Oppleve verdien av å “stå i stormen” sammen med andre, og at det å bidra til felleskapet i seg selv kan være motiverende og meningsfullt
  • Få en tydeligere ide om hva man ønskjer å bruke livet sitt til
  • Oppdage temaer eller bransjer man kunne tenke seg å jobbe med
  • Finne roller man kunne tenke seg å ha