Starten på en ny reise

Starten på en ny reise

Alt for mange unge står i dag utenfor utdanning og arbeidsliv. Deres evne til å stake ut en kurs i livet er satt på prøve.

For den enkelte kan frafallet fra videregående opplæring få store konsekvenser. Vi kaller det gjerne utenforskap, og passivitet er det første symptomet på en utvikling som for mange blir svært destruktiv.

Hvis passivitet er det første symptomet, hva er da problemet?

Mange jobber med hvordan vi kan angripe dette ved roten. Christian Radich har valgt å gå tilbake til sine røtter innen sosialt entreprenørskap.

Fullriggeren ble bygget av ildsjeler i en tid med mye fattigdom, men der inntektsbringende jobber til sjøs ventet på de som hadde den rette opplæringen. Skoleskipet ble attraktivt fordi det ga en helt konkret kobling mellom problem og mulighet.

I utviklingen av en løsning for vår tid har vi sett etter en tilsvarende kobling. Jeg har hatt med meg et team av pedagoger, ungdomsarbeidere og kommunikatører og resultatet er Windjammer, et program for selvutvikling rettet mot ungdom mellom 18 og 25 år.

For deltagerne handler Windjammer om å oppdage sine sterke sider og bli trygg nok til å bruke dem. Dette skjer i praktisk samhandling om bord hvor alle har en klar rolle å gå inn i. Mestringsopplevelsen fra et tokt på en fullrigger er en erfaring av fellesskap som varer livet ut.

Når evnen til å sette en ny kurs i livet testes må vi alle jobbe med fortellingen om oss selv. I samlingene før og etter toktet vil deltagerne utvikle sin fortelling gjennom tilbakemeldinger fra andre.

Vi kommer til å sende fra oss ungdom som fortjener en ny sjanse. Vi skal styrke deres evne til å sette en ny kurs, men vi trenger partnere som tilbyr noe å sette kursen mot; først og fremst praksisplasser og startjobber med klare rammer og god oppfølging fra arbeidsgiver.