Livsmestringskonferansen – På Rett Kjøl 2023

Vi har gleden av å invitere dere som jobber med ungdom i utenforskap til en konferanse helt utenom det vanlige. Den vil finne sted ombord på seilskuta Christian Radich. «På rett kjøl» konferansen handler om løsninger og veier ut av utenforskap blant ungdom. Dere vil som deltakere høre flere inspirerende foredragsholdere, møte ungdom som har levd i utenforskap og bli bedre kjent med metodene Christian Radich/ Windjammer bruker i møte med ungdom. 

I snart 5 år har seilskuta Christian Radich drevet livsmestringsprogrammet «Windjammer». Her blir ungdommer som har falt, eller står i fare for å falle i utenforskap på ulike måter, med på et seiltokt som varer i 30 dager. De bor og lever ombord på skuta, hvor de opplever mestring, tillit, å bli bedre kjent med seg selv, vennskap, gode rutiner, vekst og positive naturopplevelser.

22. - 24. mai 2023

22. mai,

fra kl 08.30

Registrering og kaffe på Skur 32, Akershusstranda 9
kl 0900 Velkommen og onboarding
kl 1200 Vi går om bord i Christian Radich, får lunsj på skuta og så kaster vi loss kl 1300
24. mai kl 1200 Toktet avsluttes og vi forlater skuta ca kl 12.00 på Akershuskaia

22. mai 2023:

08.30    Registrering og kaffe (Skur 32, Akershusstranda 9)

09.00   Velkommen

09.15   Windjammer onboarding øvelser

11.30   Spasertur ned skuta, (Akershusstranda 9)

12.00   Vi går om bord i Christian Radich.    Lunsj på skuta

13.00   Skuta går fra kai og toktet starter

Program om bord blir presentert senere

  1. mai 2023

12.00   Toktet avsluttes og vi forlater skuta (Akershusstranda 9)

Som deltakere på konferansen, skal også dere bo og leve ombord på skuta. Dere vil bli delt inn i vaktlag sammen med tidligere «Windjammere» og oppleve og erfare noe det samme som ungdommen gjør gjennom «Windjammer programmet». Dere vil få en innføring i vår metodikk, praktisk hands on erfaring på sjøvakter og erfaringsutveksling med både tidligere Windjammer-deltakere og kollegaer innenfor samme fagfelt.

«Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik

Gard Hongslo, landslagstrener og coach

Synne Rønning, familieterapeut

– Faglig påfyll om målgruppen, erfaringsutveksling og nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere.

– Inspirere til nytenking og felles innsats for ungdom i utenforskap.

– Innblikk i livsmestringsprogrammet Windjammer og metodikken vi benytter både på land og til sjøs.