Windjammer konferansen

WINDJAMMER-KONFERANSEN

Hvert år arrangerer vi en konferanse for  dere som jobber med ungdom i utenforskap på ulike arenaer til en fagkonferanse om bord på seilskipet Christian Radich. Her får dere en god variasjon av teoretisk innføring i vår metodikk, praktisk hands om erfaring på sjøvakter og erfaringsutveksling med både tidligere Windjammer-deltakere og kollegaer
innenfor samme fagfelt.

Mål med konferansen:
– Faglig påfyll om målgruppen, erfaringsutveksling og nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere.
– Inspirere til nytenking og felles innsats for ungdom i utenforskap.
– Innblikk i livsmestringsprogrammet Windjammer og metodikken vi benytter både på land og til sjøs.

 

Årets konferanse er planlagt til 22 – 24. mai.2023

Vi legger ut program og invitasjon så snart det er klart.

 

Glimt fra fjorårets konferanse.

De to døgnene om bord gikk vi sjøvakter, fikk kjenne livet om bord på kroppen, samt delta i interessante faglige diskusjoner om og med målgruppa.
Takk til dere alle for noen inspirerende dager og ikke minst til Windjammerne som bidro med sine mestringshistorier.