Windjammer konferansen

WINDJAMMER-KONFERANSEN

Hvert år arrangerer vi en konferanse for  dere som jobber med ungdom i utenforskap på ulike arenaer til en fagkonferanse om bord på seilskipet Christian Radich. Her får dere en god variasjon av teoretisk innføring i vår metodikk, praktisk hands om erfaring på sjøvakter og erfaringsutveksling med både tidligere Windjammer-deltakere og kollegaer
innenfor samme fagfelt.

Mål med konferansen:
– Faglig påfyll om målgruppen, erfaringsutveksling og nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere.
– Inspirere til nytenking og felles innsats for ungdom i utenforskap.
– Innblikk i livsmestringsprogrammet Windjammer og metodikken vi benytter både på land og til sjøs.

Årets konferanse ble arrangert 23 – 25. mai.

De to døgnene om bord gikk vi sjøvakter, fikk kjenne livet om bord på kroppen, samt delta i interessante faglige diskusjoner om og med målgruppa.
Takk til dere alle for noen inspirerende dager og ikke minst til Windjammerne som bidro med sine mestringshistorier.