Lettmatroskurs

Fikk du smaken på sjølivet da du var med på Windjammer Livsmestring?

 

Med dette kurset får du grunnleggende kompetanse til å søke arbeid på sjøen.

Se video her 

UNDERVISNING

Varighet 4 måneder

Styrt praksis om bord (ca. 1.000 timer)

Eksterne kurs (ca. 70 timer)

PRIS

Det er i utgangspunktet en forutsetning

at søkeren kan få offentlig tiltaksstøtte.

Egenandel fastsettes individuelt.

Kontakt joleif@radich.no for mer info.

KURSSTART

Januar, april og august

(du må regne med noen møter før oppstart)

NIVÅ

Videregående nivå

SØKNADSFRIST

Løpende gjennom året.

SØK HER

Kurset passer deg som er mer komfortabel med å være i aktivitet enn å sitte på skolebenken. Det er basert på den tradisjonelle utdanningen til sjøs:

Du mønstrer på som jungmann (underordnet mannskap) og lærer av de arbeidsoppgaver du blir satt til. Du deltar i alt nødvendig arbeid og får ansvar for å sette deg inn i, og fungere i skipets rutiner. Slik samler du erfaring som gir deg respekt, forståelse og stolthet for yrket og elementet. Dine mer erfarne kollegaer veileder deg underveis.

Det vil alltid være et besetningsmedlem om bord med hovedansvar for deltakerne på kurset. Dette sikrer at du får bred grunnleggende erfaring og kunnskap i løpet av tiden om bord.

Gjennom videre praksis og arbeid på skip kan du senere søke ut ferdighetssertifikat matros, ta fagbrev som privatist og kvalifisere deg til teknisk fagskole. Alt dette uten å gå tilbake til skolebenken.

Det er ingen formelle krav til utdanning, men du trenger:

 • Gjennomført Windjammer Livsmestring.
 • Må være fylt 18 år 
 • Normal helse og fargesyn – det kreves helseattest for å jobbe på sjøen
 • Grunnleggende ferdighet i å lese og skrive
 • Grunnleggende ferdighet i norsk og engelsk
 • Fullført grunnskole er en fordel

Windjammer kan bistå med å søke finansiering for kurset. Når du blir antatt skal du til sjømannslege for å få helseattest for sjøfolk. Deretter blir du sendt på grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk som går over 5 dager. Når helseattest og kurs er bestått møter du de andre deltagerne til fellessamling før avreise til skipet. På fellessamlingen blir du satt inn i din rolle om bord.

Under tiden om bord jobber du 10 timers arbeidsdager, sammen med resten av besetningen. Noe av denne tiden vil være satt av til organisert opplæring. Du vil få praksis og systematisk opplæring innenfor disse emnene:

 • Det å arbeide på et skip
 • Grunnleggende sjømannskap
 • Terminologi, kommunikasjon og språk
 • Helse miljø og sikkerhet
 • Regelverk til sjøs
 • Brovakthold
 • Renhold over og under le
 • Overflatebehandling av stål og trevirke
 • Sikringsplikter
 • Krise – og passasjerhåndtering
 • Grunnleggende innføring i hygiene og forpleining på skip
 • Grunnleggende innføring i maskindepartementet/ tekniske systemer
 • God grunnleggende forståelse for håndverkstradisjonen til sjøs

I samarbeid med eksterne leverandører får du i tillegg flere kurs som behøves for å jobbe på sjøen.

 • Helseattest for sjøfolk
 • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Brovakts sertifikat
 • Fartstid nok til å mønstre som lettmatros
 • Attest og erfaring fra arbeid til sjøs
 • Ferdighetssertifikat – særlige sikringsplikter
 • Ferdighetssertifikat – Krise – og passasjerhåndtering

Med disse kvalifikasjonene vil du kunne søke som lettmatros, forpleiningsassistent eller andre ikke sertifikatpliktige stillinger på de fleste skip.

Når du kommer hjem fra fullført kurs arrangerer vi en avsluttende samling der vi sammen staker ut kursen videre. Det er for tiden mange rederier som ønsker å rekruttere underordnet mannskap som kan bli gode og pålitelige arbeidere. Vi jobber aktivt med rederiene i Norge og har som mål å kunne formidle arbeid etter endt kurs.

  

Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 22478270,

Send e-post til postmaster@radich.no / joleif@radich.no

eller skriv til oss på Facebook eller Instagram.  

 

Lettmatroskurset støttes økonomisk av: Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, Oslo Maritime Stiftelse, Bergesen Stiftelsen og Siem Offshore.