Frivillig

Har du lyst til å bidra til at unge i utenforskap får en ny start i livet, og samtidig få en praksisutveksling som er helt unik?

Ønsker du å kombinere faglig utvikling og praksis med livet på havet, samtidig som du bidrar til å få unge mennesker på rett kjøl og ny kurs? Da kan du være det nye teammedlemmet vi ser etter!
Arbeidsoppgavene vil kunne variere etter din erfaring og fagbakgrunn., men felles for alle frivillige er å være en lyttende, trygg  og tilstedeværende voksenperson som ikke er redd for å stå i stormen med ungdommer som utfordrer seg selv, men sikkert også deg.

Ønsker du å lese mer om Windjammer programmet trykk her.
Ønsker du å se mer om hvordan livet om bord er trykk her

Søk om å bli frivillig trykk her

 

Har du lyst til å bidra til at unge i utenforskap får en ny start i livet, og samtidig få en praksisutveksling som
er helt unik?

Vi trenger frivillig veileder på banjer, og frivillig mannskap på dekk.

Som frivillige på banjer vil du bli tildelt hovedansvaret for ett av de tre vaktlagene om bord. Arbeidsplassen er hovedsakelig på banjer, men vil også være på dekk sammen med vaktlaget ditt. I tillegg vil du bo på banjer sammen med ditt vaktlag, og i nært samarbeid med voyageleader og medic bistå med psykososial og eventuell medisinsk oppfølging av deltagere ute på sjøen og ved landlov.

Som frivillig på dekk, vil du være assistent til vaktledere og matroser, og arbeidet vil hovedsakelig være på dekk. Du vil bo på banjer, og vil derfor også ha et medansvar i henhold til livet under dekk.
Vi jobber etter en styrkebasert metode hvor vi har fokus på ressurser og styrker hos den enkelte, og du forventes å være lojal mot opplegget og prosjektet.

Du forventes å:
• Være en tilstedeværende og trygg voksenperson som ser den enkelte.

  • Støtte og motivere til deltakelse i arbeidsoppgavene om bord.
    • Ta opp problemstillinger og gjennomføre selvstendige samtaler fortløpende med de deltakere som har behov for det.
    • Være raus med å gi oppmuntring og konkret ros til deltakerne. Vær lydhør for konstruktiv kritikk.
    • Holde oversikt over ungdommer på ditt vaktlag sin psykiske og fysiske helse – og melde fra til medic ved behov for videre medisinsk oppfølging.

Vi ønsker oss frivillige med mangfoldig bakgrunn:
• Engasjert student ved studier i helse- og sosialfaglige utdanning eller lignende.
• Ferdig utdannede fagfolk innen de samme fagene som ser nytten av en spennende praksisutveksling fra arbeidsplassen.
• Personer med yrkes/livserfaring og et brennende engasjement for unge.

Alle frivillige må delta på en 3-dagers onboarding. Her vil du få bli bedre kjent med Windjammer og vi vil sammen vurdere om du skal bli med videre på et fire-ukers tokt om bord på Christian Radich.

I tillegg er det ønskelig med:
• Variert erfaring fra arbeid innenfor tjenesteområder som retter seg mot ungdom i målgruppen.
• Tidligere erfaring fra seilbåt/skute.

Vi tilbyr:
• Intens og lærerik praksisutveksling med varierte arbeidsoppgaver om bord på en tradisjonsrik seilskute.
• Åpent og inkluderende miljø med engasjerte kolleger som har et sterkt ønske om positiv endring i unges liv.
• Mulighet for å få dekket reisekostnader t/r skuta.
• Innblikk i et spennende livsmestringsprogram som gir unge i utenforskap konkrete mestringsopplevelser.
• Ubeskrivelige naturopplevelser og uforglemmelige reise på en miljøskånsom måte.

Har du lyst til å bidra til at unge i utenforskap får en ny start i livet, og samtidig få en praksisutveksling som
er helt unik?

To frivillige vil sammen ha ansvar for somatisk og psykososial oppfølging av deltakerne om bord, i nært samarbeid med voyageleader, overstyrmann og kaptein. Du vil i tillegg bistå med psykososial og medisinsk oppfølging av deltagere også på utflukter ved landopphold.
Vi jobber etter en styrkebasert metode hvor vi har fokus på ressurser og styrker hos den enkelte, og den frivillige forventes å være lojal mot opplegget og prosjektet.
Vi har som utgangspunkt at alle oppfører seg så bra de klarer, og at ingen ønsker det motsatte. All atferd har en bakenforliggende årsak og ingen er bare det du ser!

Du forventes å:

• Det grunnleggende i din arbeidsoppgave er hele tiden å ivareta deltakernes helsebehov underveis.
• Være en tilstedeværende og trygg voksenperson med medisinsk og gjerne psykologisk kompetanse, som ser den enkelte og motiverer deltakerne i det daglige.
• Samle inn og håndtere utdeling av reseptbelagte medisiner.
• Gjennomføre samtaler med deltakere som har behov for det, samt dokumentere relevant info for videre oppfølging av Voyage leader og evt. eksterne samarbeidspartnere.
• Ta kontakt med ekstern helsehjelp og forsikringsselskap ved behov.
• Bistå ved sykehusbesøk, innleggelser og evt. hjemtransport ved behov.
• Være raus med å gi oppmuntring og konkret ros til deltakerne. Vær lydhør for konstruktiv kritikk.
• Holde oversikt over deltakernes psykiske og fysiske helse – gi medisinsk oppfølging og råd til den det gjelder og øvrige om bord.

Vi ønsker oss frivillige med mangfoldig bakgrunn:

• Du bør ha erfaring fra akuttmottak, ambulanse, intensiv eller anestesi.

Aller helst ønsker vi oss deg som har mulighet til å delta som frivillig medic under et helt Windjammer-tokt
som varer i ca 4 uker, inkludert to samlinger i Oslo før avreise. Hvis 4 uker er utfordrende, kan vi se
på andre skreddersydde løsninger.

I tillegg er det ønskelig med:
• Erfaring fra arbeid innenfor ulike tjenesteområder som retter seg mot ungdom i målgruppen.
• Tidligere erfaring fra seilbåt/skute.

Vi tilbyr:
• Intens og lærerik praksisutveksling med varierte arbeidsoppgaver om bord på en tradisjonsrik
seilskute.
• Åpent og inkluderende miljø med engasjerte kolleger som har et sterkt ønske om positiv endring
i unges liv.
• Mulighet for å få dekket reisekostnader t/r skuta.
• Innblikk i et spennende livsmestringsprogram som gir unge i utenforskap konkrete
mestringsopplevelser.
• Ubeskrivelige naturopplevelser og uforglemmelige reise på en miljøskånsom måte.

Da jeg meldte meg som frivillig til Windjammer for litt over et år siden, var det først og fremst  sjansen til å seile med en ekte fullrigger til spennende steder som Madeira og Azorene som fristet. Jeg elsker å være på sjøen og følte meg så utrolig heldig som skulle få være med på tur med den flotteste seilskuta i Norge. Men da jeg gikk ombord på Windjammer 4, kom det å seile faktisk litt i skyggen av å oppleve ungdommene og deres liv ombord. Det var fantastisk å se jenter og gutter som vokste på å finne “mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer”, som det heter i sangen.
Så etter to tokt er jeg grundig bitt av Windjammer-basillen – det er utrolig givende og meningsfullt å bidra til endring og mestring for ungdommer som ikke har fått utdelt de beste kortene i livet, men som likevel gir jernet, fulle av innsatsvilje selv når bølgene slår over dekk og vinden river i riggen. Så jeg ser fram til å være med på mitt tredje tokt i slutten av mars !
– Mari Baalsrud
Frivillig Voyage 4, 5 og 7

Å være frivillig på Windjammer er fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg savner mest; stille nattetimer på utkikk i et måneskinn så klart at det nesten gjør vondt i øynene eller alenetid klamret fast i toppen av masta med havet frådende på alle kanter? Det er stort, men det kan ikke måle seg med det som skjer mellom mennesker som møtes på Christian Radich. Jeg savner mannskapet som behandlet skuta som det skulle være deres eget barn, og møter oss med disiplin, humor og omsorg – og tre ferdige måltider om dagen. Enda mer savner jeg frivilliggjengen; hvordan vi jobbet som team for at ungdommene skulle få en mest mulig meningsfylt reise; hvordan vi delte gleder, gode historier og framskritt, men også sorger, frustrasjoner, utfordringer.. og klemmer. Men mest av alt savner jeg å være med ungdommene. Jeg savner å berge seil med dem, sove på banjer, hale i tauverk, vaske doer, spise med dem, tørke spy, prate, kjefte og skryte, og få kjeft og skryt, gi respekt og bli respektert.  En kjenner det i hjerte når en blir kalt for «bror» av en ungdom som mener det. Jeg har lengtet tilbake til skuta hver dag siden jeg mønstret av.
– Bård Haga
Voyage 5

Å være med som frivillig på Christian Radich og Windjammer har virkelig betydd mye for meg. Det er vanskelig å si med ord, men det har utfordret meg fysisk og psykisk, samtidig som det har vært en opplevelse uten like. Jeg har lært nye ting om meg selv både med seiling og som medmenneske, det har gitt meg et nytt syn på ungdom som man vanligvis ikke «ser» ute i samfunnet og det har vist meg hvor viktig det er å hjelpe mennesker som er i utenforskap på riktig vei.
Jeg har sett nye steder, blitt kjent med mange fantastiske ungdommer som har så utrolig mye godt i seg og føler jeg har gjort en viktig jobb med å være der for dem i medgang og motgang på deres vei videre i livet.
– Liv Reidun Elgvin
Frivillige Voyage 4

Toleransevinduet  er en kjent metafor for hvordan vi mennesker tåler stress.

Snakke med barn er et godt virkemiddel på hvordan man kan ta de vanskelige samtalene