En Windjammer er våre melseilere, altså deltakerne på Windjammer-programmet.

Målgruppen vår er ungdom og unge voksne i alderen 16-25 år som ikke er aktiv i utdanning, opplæring eller jobb – eller står i fare for å droppe ut av eksisterende dagtilbud. Dette kan være ungdom som har mistet motivasjon, lysten og evnen til å fullføre videregående opplæring og som trenger å få tilbake motivasjon og drivkraft til å fullføre sine mål.

Det er krav om at alle Windjammerne som skal delta på tokt må være bosatt i Norge og har gyldig pass.

Det er 48 plasser pr tokt.

Reisen starter på on-boarding. Her skal vi bli kjent, men også bidra til å utforske litt hvem vi er og hvordan vi fungerer som individer og i grupper. Vi skal snakke om hvilke roller vi naturlig tar og hvordan akkurat denne rollen bidrar positivt inn i et samarbeid.

On-boardingen fortsetter om bord på skuta de første dagene. Her vil fokuset være å bygge gode vaktlag, med fokus på samarbeid og gruppedynamikk. Vi er opptatt av å bygge gode lag. Alle deltakerne deles inn i 3 vaktlag som du skal jobbe med resten av toktet.

Selve toktet varer i ca fire uker. I løpet av denne tiden vil du få bli kjent med skuta Christian Radich og lære deg å seile henne sammen med vaktlaget ditt. Her vil vi møte både medvind og motvind, medgang og motgang. Sammen kommer vi styrket ut i andre enden.

Off-boardingen starter siste uken. Her vil fokuset være på å utforske hva vi har vært igjennom, hva vi har lært om oss selv og hvilke ressurser hver enkelt har. Hver enkelt skal avslutte toktet med å lage et mål og en plan for veien videre. Denne skal vi presentere for hverandre i vaktlaget før festmiddagen, siste kvelden.

Målet, planen og ressursene vi har funnet vil vi passe på at dufår med deg videre etter at du mønstrer av skuta og drar hjem.

Vi har en on-boarding samling hvor vi skal bli veldig godt kjent på kort tid og lære om spennende temaer som; kommunikasjon, personligheter, hva gjør et lag sterkt og godt og hvordan blir jeg en god lagspiller.

Samlingene ledes av svært dyktige lederutviklere fra Stiftelsen Alluvio: Synne Rønning og Gard Hongslo. I tillegg til voyageleader Jarlfryd, Heidi eller Kyle.

Voyageleader vil følge med dere hele veien fra on-boarding til off-boarding.

Rett før avreise på seiltokt har vi en fellessamling ved skuta hvor hele gruppen møtes for første gang for å bli kjent på tvers av de tre vaktlagene. Her får du praktisk informasjon om livet om bord på Christian Radich og hva som forventes av deg om bord.

Selve seiltoktet varer i ca. 1 måned og underveis skal du jobbe med ditt vaktlag 4 timer av gangen, 2 ganger i døgnet, 7 dager i uka. De ulike vaktene er delt inn etter klokken og varer fra kl: 4-8, 8-12 eller 12-4, dag og natt. Denne vaktordningen er helt nødvendig for at seilskuta kan seile og vi er avhengig av din innsats for å få fremdrift!

Vi planlegger hvert seiltokt med noen stopp i land. Vi planlegger ikke på forhånd hvor vi drar, men går i land på feks strender eller mindre steder og har opplegg på land sammen med voyageleader og frivillige ombord. Når dere gis landlov får dere også litt egen fritid, men ingen får lov til å gå alene og dere skal alltid bære Windjammer-uniform i land. Dette er fordi vi er opptatt av at dere skal føle dere trygge og fordi dere representerer seilskuta Christian Radich og Windjammer.

Smak på forskjellige yrker ombord

Underveis på seiltoktet vil du også delta på workshops i forskjellige yrker som feks navigasjon, tømrer, kokk, båtsmann, maskin og akuttmedisin. Vi kan i tillegg garantere deg helt unike naturopplevelser, fysiske utfordringer og en uforglemmelig opplevelse av å bo og jobbe med masse nye venner fra hele landet!

Du se mer om livet om bord på skuta på vår YouTube kanal Windjammer, eller klikke her

Prisen for hele programmet, med on-boarding samlinger, samt ca. 1 måned på tokt med Christian Radich, koster kr 75.000,- inkludert kost/losji og noe arbeidstøy.

Windjammer har som ambisjon å sikre full finansiering for alle deltakere som kvalifiserer seg og ønsker å benytte tilbudet. Dette kan skje ved privat finansiering, eller eventuelt gjennom din kontakt hos NAV, Oppfølgingstjenesten (OT) eller andre tjenester. Vi bidrar gjerne i kontakten med de som følger deg opp.

Christian Radich tilbyr også stipend til de som ikke kan få finansiering på annen måte. Tildeling av stipend vil innebære en egenandel på kr 10.000,-. Send inn en søknad så hjelper vi deg gjerne. Vi kan også bistå med å se på muligheter til å søke lokale lag og foreninger om dekning av egenandel.

Vi er opptatt av at alle som har behov for en ny start skal ha en reell mulighet til å delta på Windjammer. Christian Radich vil derfor dele ut stipend til ungdom som ikke har mulighet til å få støtte til deltakelse fra det offentlige eller foreldre/foresatte.

Et stipend fra oss innebærer en egenandel på kr 10.000,-. Dersom du ikke har mulighet til å betale egenandelen kan vi hjelpe deg med å se på muligheter for å søke lokal støtte fra ulike lag og foreninger.

I søknaden til oss må du skrive noe om hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Det er dessverre ikke mulig for Christian Radich å gi stipend til alle som har behov og vi prioriterer derfor de som ikke har noen annen reell mulighet for finansiering. Stipendet er finansiert gjennom bidrag fra følgende partnere:

Sparebank Stiftelsen DNB, Gjensidige Stiftelsen, A. Wilhelmsen Foundation, Bergesen Stiftelsen, Stiftelsen Det Norske Veritas, Klaveness Marine, Leif Høegh Stiftelsen, Eckbos Legat, Hans Herman Horn Stiftelsen, Waage Stiftelsen, Stiftelsen Thomas Fearnley og SKULD.

Windjammer Voyage 19 – høsten 2023

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 23. september i Oslo Ankomst: 20. oktober i Lisboa Off-boarding samlinger: Foregår om bord på Christian Radich den siste uka av tokt. 

Windjammer Voyage 20 – høsten 2023

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 23. oktober i Lisboa Ankomst: 20. november i Lisboa Off-boarding: Foregår om bord på Christian Radich den siste uka av tokt.

Windjammer Voyage 21 – høsten 2023

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 23. november i Lisboa Ankomst: 20. desember i Las Palmas Off-boarding: Foregår om bord på Christian Radich den siste uka av tokt.