Hvordan er Windjammer programmet?

 

Windjammer er starten på en ny reise for unge mennesker mellom 18-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole – eller som bare ønsker å legge ut på en ny reise. Det er et selvutviklingsprogram hvor vi ser på deltagerne som ressurser og vil hjelpe dem å bygge videre på deres styrker.

 

Hvordan er programmet lagt opp? 

Per program er det 48 plasser, alle som søker blir invitert til en uformell prat. Etter at deltagergruppa er satt deles den inn i tre mindre grupper. Det er tre samlinger i gruppene først, og deretter er hele teamet fire uker sammen til sjøs på Christian Radich, og tre samlinger i grupper igjen når alle er tilbake i Norge. Klikk deg inn på de konkrete programmene under for å se mer detaljer om hvert program. Alle samlingene finner sted på Sentralen (Øvre Slottsgate 3) i Oslo.

 

Fortell din egen historie

Underveis i programmet vil deltagerne få i oppgave å ta bilder og filme for å fortelle om sin reise. Vi kommer til å jobbe med en profesjonell fotograf og regissør som hjelper deg med å fortelle din historie. Dette vil være viktig dokumentasjon for hver enkelt deltaker, og et verktøy for refleksjon over egen utvikling.

 

Hva lærer man?

Målet er å hjelpe unge som faller utenfor skole og arbeidsliv til en ny start gjennom bedre selvfølelse, mestring og læringsglede. Sammen lærer vi å forstå våre omgivelser og hvordan man påvirker dem positivt, vi blir bedre kjent med oss selv og våre styrker, bygger positive relasjoner til andre mennesker, blir gode til å nå mål og håndtere motstand. Vi lærer også mye praktisk ombord og får oppleve hvordan det er å fylle en funksjon i en arbeidssituasjon.

 

Ledere og voksenpersoner

Aktivitetene før og etter toktet vil ledes av Fundatums Gard Hongslo og Tor Abild. De vil også planlegge og lede enkelte prosesser ombord.  Skuta har et mannskap på 15 inkludert en kaptein som vil lede alt som skjer på skuta. I tillegg vil vi ha 10-15 kadetter/elevplasser som er under opplæring til å bli sjømenn.

 

Pris

Windjammer har som ambisjon å sikre full finansiering for alle deltakere som kvalifiserer seg og ønsker å benytte tilbudet. I første omgang er ikke dette på plass og det blir derfor den enkelte deltaker som må skaffe finansiering. Prisen for et opplegg på 30+7 dager, hvorav en måned på tokt med Christian Radich, koster kr 40.000,- inkludert mat. I tillegg kommer reise til og fra skuta.

 

Christian Radichs Windjammer stipend

Vi er opptatt av at hver gruppe med ”windjammere” skal speile samfunnet og det mangfoldet vi lever i. Christian Radich vil derfor dele ut 5 stipendier som gir 5 deltakere gratis deltakelse.  I søknadsprosessen (i samtale med Tor og Gard) må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Christian Radich står fritt til å velge hvilke søkere som får tildelt et stipend.

 

Åpne programmer

Windjammer Voyage 2 – 16-25 år – 12. feb – 8. mar 2019

Las Palmas - Harlingen

01/01/2019 – 31/03/2019

Windjammer Voyage 3–16-25 år- 30. september – 25. oktober 2019

Oslo - Harlingen

15/08/2019 – 31/10/2019

Vis mer

Windjammer Voyage 4 ––16-25 år- 28. oktober – 22. november

Harlingen - Las Palmas

01/10/2019 – 30/11/2019

Vis mer

Windjammer Voyage 5 – 16-25 år-25. nov – 20. desember 2019

Las Palmas – Asorene/Cape Verde

01/11/2019 – 31/12/2019

Vis mer