Per program er det maks 48 plasser og alle som søker vil aller først bli invitert til en uformell prat for at vi skal bli litt bedre kjent.

Vi er opptatt av å bygge gode lag og når alle søkerne er rekruttert, deles hele gruppen inn i tre mindre lag som også vil bli vaktlaget du skal jobbe med fra start på seiltoktet.

Vi har 3 on-boarding samlinger hvor vi skal bli veldig godt kjent på kort tid og lære om spennende temaer som; kommunikasjon, personligheter, hva gjør et lag sterkt og godt og hvordan blir jeg en god lagspiller.

Alle disse samlingene ledes av to svært dyktige lederutviklere fra Stiftelsen Fundatum, Tor Abild og Gard Hongslo (se her for mer info om Fundatum) og Voyage leader Siri Lyngstad Elvsborg (se her for mer info om Siri).

Voyage leader er med dere hele veien fra on-boarding til første off-boarding samling hjemme i Oslo etter seiltokt.

Rett før avreise på seiltokt har vi en fellessamling hvor hele gruppen møtes for første gang for å bli kjent på tvers av de tre vaktlagene, få litt mer praktisk informasjon om livet om bord på Christian Radich og hva som forventes av deg om bord.

 

Rett etter hjemkomsten vil vi møtes for èn fellessamling i Oslo hvor vi deler historiene våre med Tor og Gard fra Fundatum, som skal ta dere med på den videre reisen her hjemme. Det blir to off-boarding samlinger i de mindre gruppene dere startet i før avreise, og nå skal dere få bruk for alt dere har lært i løpet av programmet – og alle skal lage en plan for fremtida med sitt helt egne mål. Deltagere som er rekruttert via Oppfølgingstjenesten, NAV eller andre samarbeidspartnere, vil gjennom disse få nødvendig bistand til å komme tilbake til utdanning, praksis, eller jobb.

Selve seiltoktet varer litt i underkant av 1 måned og underveis skal du jobbe med ditt vaktlag 4 timer av gangen, 2 ganger i døgnet, 7 dager i uka. De ulike vaktene er som følger: 4-8, 8-12 eller 12-4, dag og natt. Denne vaktordningen er helt nødvendig for at seilskuta kan seile og vi er avhengig av din innsats for å få fremdrift!

Vi planlegger hvert seiltokt med 3 stopp i land, hvor dere på forhånd har planlagt gruppeutflukter og opplegg sammen med Voyage leader og frivillige ombord. Når dere gis landlov får dere også litt egen fritid, men ingen får lov til å gå alene og dere skal alltid bære Windjammer-uniform i land. Dette er fordi vi er opptatt av at dere skal føle dere trygge og fordi dere representerer seilskuta Christian Radich og Windjammer.

Smak på forskjellige yrker ombord

Underveis på seiltoktet vil du også delta på workshops i forskjellige yrker som er representert om bord, og vi kan i tillegg garantere deg helt unike naturopplevelser, fysiske utfordringer og en uforglemmelig opplevelse av å bo og jobbe med masse ulike ungdommer fra hele landet!

Windjammer har som ambisjon å sikre full finansiering for alle deltakere som kvalifiserer seg og ønsker å benytte tilbudet. Dette kan skje ved privat finansiering, eller eventuelt gjennom din kontakt hos NAV eller Oppfølgingstjenesten.Vi bidrar gjerne i kontakten med de som eventuelt følger deg opp.

Prisen for hele programmet, med on, og off-boarding samlinger, samt i underkant av 1 måned på tokt med Christian Radich, koster kr 50.000,- inkludert kost/losji, noe arbeidstøy.

5000,- av disse er en egenandel som alle må betale, uavhengig av stipend, for å gjøre påmeldingen bindende og dekke reiseutgifter som vi har forpliktet oss til via avtaler med flyselskapene.

Vi er opptatt av at alle som har behov for en ny start skal ha en reell mulighet til å delta på Windjammer. Christian Radich vil derfor dele ut stipend til ungdom som ikke har mulighet til å få støtte til deltakelse fra det offentlige eller foreldre/foresatte.

I søknaden må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Det er dessverre ikke mulig for Christian Radich å gi stipend til alle som har behov og vi prioriterer derfor de som ikke har noen annen reell mulighet for deltakelse. Stipendet er finansiert gjennom bidrag fra følgende partnere:

Sparebank Stiftelsen DNB, Gjensidige Stiftelsen, A. Wilhelmsen Foundation, Bergesen Stiftelsen, Stiftelsen Det Norske Veritas, Klaveness Marine, Leif Høegh Stiftelsen, Eckbos Legat, Hans Herman Horn Stiftelsen, Waage Stiftelsen og Stiftelsen Thomas Fearnley.

Windjammer Voyage 4 vinter 2020

On- boarding samlinger starter januar 2020.  

Windjammer Voyage 5 høsten 2020

On- boarding samlinger starter høsten  2020.  

Windjammer Voyage 6 høst 2020

On boarding samlinger starter høsten 2020.