Per program er det maks 48 plasser og alle som søker vil aller først bli invitert til en uformell prat for at vi skal bli litt bedre kjent.

Vi er opptatt av å bygge gode lag og når alle søkerne er rekruttert, deles hele gruppen inn i tre mindre grupper, som igjen deles i 3 ulike vaktlag. Du får tildelt ett vaktlag du skal jobbe med fra start på seiltoktet.

Vi har 4 on-boarding samlinger hvor vi skal bli veldig godt kjent på kort tid og lære om spennende temaer som; kommunikasjon, personligheter, hva gjør et lag sterkt og godt og hvordan blir jeg en god lagspiller.

Alle disse samlingene ledes av tre svært dyktige lederutviklere fra Stiftelsen Alluvio: Synne Rønning, Tor Abild og Gard Hongslo og Voyage Leader Jarlfryd eller Heidi

Voyage leader er med dere hele veien fra on-boarding til første off-boarding samling hjemme i Oslo etter seiltokt.

Rett før avreise på seiltokt har vi en fellessamling hvor hele gruppen møtes for første gang for å bli kjent på tvers av de tre vaktlagene, får litt mer praktisk informasjon om livet om bord på Christian Radich og hva som forventes av deg om bord.

 

Rett etter hjemkomsten  blirdet to off-boarding samlinger i de mindre gruppene dere startet i før avreise, og nå skal dere få bruk for alt dere har lært i løpet av programmet – og alle skal lage en plan for fremtida med sitt helt egne mål før vi avslutter hele programmet med en siste fellessamling hvor vi deler bilder og historier fra tiden om bord.
Deltagere som er rekruttert via Oppfølgingstjenesten, NAV eller andre samarbeidspartnere, vil gjennom disse få nødvendig bistand til å komme tilbake til utdanning, praksis, eller jobb.

Selve seiltoktet varer i ca. 1 måned og underveis skal du jobbe med ditt vaktlag 4 timer av gangen, 2 ganger i døgnet, 7 dager i uka. De ulike vaktene er som følger: 4-8, 8-12 eller 12-4, dag og natt. Denne vaktordningen er helt nødvendig for at seilskuta kan seile og vi er avhengig av din innsats for å få fremdrift!

Vi planlegger hvert seiltokt med noen stopp i land, hvor dere på forhånd har forberedt dere til gruppeutflukter og opplegg sammen med Voyage leader og frivillige ombord. Når dere gis landlov får dere også litt egen fritid, men ingen får lov til å gå alene og dere skal alltid bære Windjammer-uniform i land. Dette er fordi vi er opptatt av at dere skal føle dere trygge og fordi dere representerer seilskuta Christian Radich og Windjammer.

Smak på forskjellige yrker ombord

Underveis på seiltoktet vil du også delta på workshops i forskjellige yrker som navigasjon, tømrer, kokk, båtsmann, maskin, yoga, akuttmedisin og film og foto. Vi kan i tillegg garantere deg helt unike naturopplevelser, fysiske utfordringer og en uforglemmelig opplevelse av å bo og jobbe med masse nye venner fra hele landet!

Du se mer om livet om bord på skuta på vår YouTube kanal Windjammer, eller klikke her

Windjammer har som ambisjon å sikre full finansiering for alle deltakere som kvalifiserer seg og ønsker å benytte tilbudet. Dette kan skje ved privat finansiering, eller eventuelt gjennom din kontakt hos NAV eller Oppfølgingstjenesten.Vi bidrar gjerne i kontakten med de som eventuelt følger deg opp.

Prisen for hele programmet, med on, og off-boarding samlinger, samt ca. 1 måned på tokt med Christian Radich, koster kr 60.000,- inkludert kost/losji og noe arbeidstøy.

5000,- av disse er en egenandel som alle må betale, uavhengig av stipend, og dette går til å dekke reiseutgifter som vi har forpliktet oss til via avtaler med flyselskapene. Din påmelding er først bindende etter innbetalt egenandel og innsendt sjekkliste og avtale med evt. vedlegg som trengs.

Vi er opptatt av at alle som har behov for en ny start skal ha en reell mulighet til å delta på Windjammer. Christian Radich vil derfor dele ut stipend til ungdom som ikke har mulighet til å få støtte til deltakelse fra det offentlige eller foreldre/foresatte.

I søknaden må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Det er dessverre ikke mulig for Christian Radich å gi stipend til alle som har behov og vi prioriterer derfor de som ikke har noen annen reell mulighet for deltakelse. Stipendet er finansiert gjennom bidrag fra følgende partnere:

Sparebank Stiftelsen DNB, Gjensidige Stiftelsen, A. Wilhelmsen Foundation, Bergesen Stiftelsen, Stiftelsen Det Norske Veritas, Klaveness Marine, Leif Høegh Stiftelsen, Eckbos Legat, Hans Herman Horn Stiftelsen, Waage Stiftelsen, Stiftelsen Thomas Fearnley og SKULD.

Windjammer Voyage 12 våren 2022

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 25. mars i  Alicante Ankomst: 24. april i Oslo Off-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora gård over to dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du i god tid før oppstart.

Windjammer Voyage 13 – høsten 2022

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 16. september i Oslo Ankomst: 17. oktober i Oslo Off-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora gård over to dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du i god tid før oppstart.

Windjammer Voyage 14 høsten 2022

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 21 oktober i Oslo Ankomst: 19. november, sted bestemmes senere Off-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora gård over to dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du i god tid før oppstart.

Windjammer Voyage 15 – høsten 2022

On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart Avreise: 24. november, hvor bestemmes senere Ankomst: 20. desember i Las Palmas Off-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora gård over to dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du i god tid før oppstart.