Generelle bestemmelser

Reiseforsikring

Jeg er innforstått med at det er et krav at alle deltakere på Windjammer må ha gyldig reiseforsikring og ulykkesforsikring med vilkår som er dekkende for formålet. Dekningene må være gyldig under hele oppholdet om bord på Christian Radich.
Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader.

Personopplysninger

Fordi du seiler om bord på Christian Radich, må Stiftelsen innhente personopplysninger som sendes til havnemyndigheter i avgangs- og ankomsthavn. Disse blir behandlet konfidensielt i Stiftelsen og informasjonen slettes i våre arkiver 12 dager etter seilasen.

Avgang- og ankomsttider

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai. Du må ta hensyn til dette ved bestilling av transport til og fra skuta.

Helse

Det er viktig at det opplyses om allergier og medisinske tilstander som vi bør vite om når du skal være med på Windjammer. All medisinbruk må registreres på forhånd og reseptbelagte medisiner leveres til medic om bord ved påmønstring. Vær oppmerksom på at medisiner kan miste sin effekt ved sjøsyke.

Aldersgrense

Nedre aldersgrense er 16 år på avreisedato.

Vi har nulltoleranse for alle former for rusmidler under hele Windjammer-programmet, både om bord og i havn

Kansellering av tokt:

Hvis toktet må kanselleres av uforutsigbare forhold («force majeur»), har deltaker rett til refusjon dersom toktet ikke er påbegynt.