Resultater

 

 

 

Windjammer

Reisen du aldri glemmer – reisen for livet

Altfor mange unge står utenfor jobb og skole. Dette vil vi bidra til å endre – for 250 ungdommer i året. Vi setter praktiske utfordringer, mestringsopplevelser og fellesskap i fokus. Stiftelsen Christian Radich har vært skoleskip og utdannet sjømenn siden den ble bygget i 1937.

Våre målgrupper er:

 • Unge fra 16-30 år, som av ulike årsaker trenger en re-start for å enten finne tilbake til motivasjon for å gjennomføre videregående opplæring, arbeidsforberedende trening eller starte i behandling.

Windjammer til nå – tall og fakta:
Så langt har godt og vel 750 deltagere har gjennomført hele programmet (medio april 2023) og nærmere 90% av de som mønstrer på et Windjammer-tokt fullfører reisen. De fleste går videre enten tilbake til videregående skole, til lærlingeplasser eller ut i jobb. Noen får selvfølgelig smaken på livet til sjøs og søker om plass på andre skoleskip eller vårt eget kurs for å bli lettmatros: Windjammer Lettmatros.

Vi rekrutterer deltakere primært via Oppfølgingstjenestene i Fylkeskommunene, ulike videregående skoler rundt om i landet. Vi rekrutterer også ungdom gjennom NAV Tiltak som et ledd i en prøveordning, et samarbeid vi håper kan bli langsiktig. Noen deltakere melder seg på selv via vår nettside.

Vi har gått fra å ha 2 programmer per år siden oppstarten i 2018 til 6 per år fra og med 2022.

Dette programmet leverer livsmestring og skaper livslang læring

 

Rapport fra effektmåling, mars 2023

Voyage 1

 • 28 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 3

 • 28 deltakere – 27 fullførte hele programmet

Voyage 5

 • 34 deltakere – 32 fullførte hele programmet

Voyage 7

 • 39 deltakere – 38 fullførte hele programmet

Voyage 9

 • 33 deltakere – 31 fullførte hele programmet

Voyage 11

37 deltakere – 34 fullførte hele programmet

Voyage 13

22 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 15

34 deltakere – 28 fullførte hele programmet

Voyage 17

25 deltakere – 18 fullførte hele programmet

Voyage 2

 • 24 deltakere – 21 fullførte hele programmet

Voyage 4

 • 31 deltakere – alle fullførte hele programmet

Voyage 6

 • 32 deltakere – 30 fullførte hele programmet

Voyage 8

 • 42 deltakere – 40 fullførte hele programmet

Voyage 10

 • 42 deltakere – 41 fullførte hele programmet

Voyage 12

36 deltakere – 17 fullførte hele programmet

Voyage 14

35 deltakere – 27 fullførte hele programmet

Voyage 16

35 deltakere – 29 fullførte hele programmet

Voyage 18

36 startet – 24 fullførte hele programmet