Helsepersonell

Har du lyst til å bidra til at unge i utenforskap får en ny start i livet, og samtidig få en praksisutveksling som
er helt unik?

To frivillige vil sammen ha ansvar for somatisk og psykososial oppfølging av deltakerne om bord, i nært samarbeid med Voyage Leader, overstyrmann og kaptein. Du vil i tillegg bistå med psykososial og medisinsk oppfølging av deltagere også på utflukter ved landopphold.
Vi jobber etter en styrkebasert metode hvor vi har fokus på ressurser og styrker hos den enkelte, og den frivillige forventes å være lojal mot opplegget og prosjektet.
Vi har som utgangspunkt at alle oppfører seg så bra de klarer, og at ingen ønsker det motsatte. All atferd har en bakenforliggende årsak og ingen er bare det du ser!

Du forventes å:

• Det grunnleggende i din arbeidsoppgave er hele tiden å ivareta deltakernes helsebehov underveis.
• Være en tilstedeværende og trygg voksenperson med medisinsk og gjerne psykologisk kompetanse, som ser den enkelte og motiverer deltakerne i det daglige.
• Samle inn og håndtere utdeling av reseptbelagte medisiner.
• Gjennomføre samtaler med deltakere som har behov for det, samt dokumentere relevant info for videre oppfølging av Voyage leader og evt. eksterne samarbeidspartnere.
• Ta kontakt med ekstern helsehjelp og forsikringsselskap ved behov.
• Bistå ved sykehusbesøk, innleggelser og evt. hjemtransport ved behov.
• Være raus med å gi oppmuntring og konkret ros til deltakerne. Vær lydhør for konstruktiv kritikk.
• Holde oversikt over deltakernes psykiske og fysiske helse – gi medisinsk oppfølging og råd til den det gjelder og øvrige om bord.

Vi ønsker oss frivillige med mangfoldig bakgrunn:

• Du bør ha erfaring fra akuttmottak, ambulanse, intensiv eller anestesi.

Engasjert student ved studier i paramedic, sykepleier, lege eller lignende. 
• Ferdig utdannede fagfolk innen de samme fagene som ser nytten av en spennende praksisutveksling fra arbeidsplassen, og som har brennende engasjement for unge.

Aller helst ønsker vi oss deg som har mulighet til å delta som frivillig medic under et helt Windjammer-tokt
som varer i ca 4 uker, inkludert to samlinger i Oslo før avreise. Hvis 4 uker er utfordrende, kan vi se
på andre skreddersydde løsninger.

I tillegg er det ønskelig med:
• Erfaring fra arbeid innenfor ulike tjenesteområder som retter seg mot ungdom i målgruppen.
• Tidligere erfaring fra seilbåt/skute. Hvis ikke, vil det kreves minimum 2 døgns seilas om bord før
Windjammer for å kjenne livet på havet på kroppen, bli kjent med skuta og mannskapet.

Vi tilbyr:
• Intens og lærerik praksisutveksling med varierte arbeidsoppgaver om bord på en tradisjonsrik
seilskute.
• Åpent og inkluderende miljø med engasjerte kolleger som har et sterkt ønske om positiv endring
i unges liv.
• Mulighet for å få dekket reisekostnader t/r skuta.
• Innblikk i et spennende livsmestringsprogram som gir unge i utenforskap konkrete
mestringsopplevelser.
• Ubeskrivelige naturopplevelser og uforglemmelige reise på en miljøskånsom måte.