Stiftelsen Christian Radich

Stiftelsen Christian Radich forvalter på vegne av det norske samfunnet kulturarven og fullriggeren Christian Radich. Det er stiftelsens visjon og mål å gjøre det gjennom aktiv bruk av skuta i et samfunnsnyttige oppdrag som kan bidra til løse utfordringer knyttet til ungdom og utdanning/jobb. Christian Radich ble bygget i 1937 for å gi ungdom muligheten til å skaffe seg arbeidserfaringer, utdannelse og generelt retning i livet. Christian Radich etablerte i 2018 Windjammer som sosial entreprenør. Windjammer programmet eies av Christian Radich, og har alliert seg med dyktige partnere for å sikre faglig kvalitet og profesjonell drift.

 

Ambisjon

Windjammer retter seg mot to grupper av unge;

  • De som er i videregående opplæring men som sliter med å fullføre
  • De som har avbrutt videregående opplæring i aldersgruppen 16-25 år og som er inaktive i forhold til utdanning, opplæring eller jobb.

 

Windjammer har kapasitet til å gi opp til 1000 unge i året et tilbud som kan være starten på en ny reise i deres liv. Vårt mål er bli en god partner for offentlige aktører for å bidra til at flest mulig gjennomfører videregående opplæring som grunnlag for å finne an aktiv og meningsfull rolle i samfunnet.

 

Verdier

Cristian Radich er en sterk plattform for læring og personlig utvikling og byr på unike opplevelser, sosialt fellesskap, teamarbeid og ansvar. Et tokt med Christian Radich gir arbeidserfaring og jobbtrening med både utfordringer og stramme rutiner. Windjammer-deltakere er med som «medseilere» og har 4 timer på vakt og 8 timer fri. En månedslang seilas på skoleskipet Christian Radich gir en unik opplevelse av mestring basert på å finne sin plass i et fellesskap.

Individuell innsikt skapes i sosiale relasjoner og programmet før og etter seilasen gjennomføres i grupper der deltagerne får utvikle fortellingen om seg selv. Deltagerne lærer å snu sin egen situasjon gjennom samtaler med andre om håp, verdier og sine sterke sider.

Ved å gi elever som står i fare for å bli akterutseilt en livsforvandlende læringsreise gjør vi dem til positive rollemodeller. De blir ambassadører for det å jobbe med egne valg og å bygge konstruktive relasjoner.