Christian Radichs Windjammer stipend

Christian Radichs Windjammer stipend

Windjammer er et livsmestringsprogram for unge mennesker mellom 16-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller jobb. Vi er opptatt av at alle som har behov for en ny start skal ha en reell mulighet til å delta på Windjammer. Christian Radich vil derfor dele ut stipend til ungdom som ikke har mulighet til å få støtte til deltakelse fra det offentlige eller foreldre/foresatte. I søknaden må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Det er dessverre ikke mulig for Christian Radich å gi stipend til alle som har behov og vi prioriterer derfor de som ikke har noen annen reell mulighet for deltakelse. Stipendet er finansiert gjennom bidrag fra følgende partnere:

 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • A.Wilhelmsen Foundation
 • Skuld
 • Einar Sissener
 • Sparebank Stiftelsen DNB
 • Gjensidige Stiftelsen
 • Wilhelmsen Foundation
 • Bergesen Stiftelsen
 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • Klaveness Marine
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Hans Herman Horn Stiftelsen
 • Waage Stiftelsen
 • Stiftelsen Thomas Fearnly