Miljøarbeider

Har du lyst til å bidra til at unge i utenforskap får en ny start i livet, og samtidig få en praksisutveksling som
er helt unik?

To frivillige vil bli tildelt ansvar for ett av de tre vaktlagene ombord og arbeidsplass er hovedsakelig på dekk sammen med vaktlaget sitt. I tillegg vil de frivillige bo på banjer sammen med sitt vaktlag, og i nært samarbeid med Voyage Leader og Medic bistå med psykososial og eventuell medisinsk oppfølging av deltagere ute på sjøen og ved landlov.
Vi jobber etter en styrkebasert metode hvor vi har fokus på ressurser og styrker hos den enkelte, og den frivillige forventes å være lojal mot opplegget og prosjektet.
Vi har som utgangspunkt at alle oppfører seg så bra de klarer, og at ingen ønsker det motsatte. All atferd har en bakenforliggende årsak og ingen er bare det du ser!

Du forventes å:
• Være en tilstedeværende og trygg voksenperson som ser den enkelte og motiverer til deltakelse i arbeidsoppgavene om bord.
• Ta opp problemstillinger og gjennomføre selvstendige samtaler fortløpende med de deltakere som har behov for det. Vi ønsker å være       tidlig på banen, lytte og ta problemstillingene før de eskalerer.
• Gjennomføre ukentlige samtaler med deltakere på ditt vaktlag og dokumentere relevant info for videre oppfølging av Voyage leader.
• Være raus med å gi oppmuntring og konkret ros til deltakerne. Vær lydhør for konstruktiv kritikk.
• Holde oversikt over ungdommer på sitt vaktlag sin psykiske og fysiske helse – og melde fra til medic ved behov for videre medisinsk oppfølging.
• Det grunnleggende i din arbeidsoppgave er hele tiden å hjelpe deltakerne til å bli mer selvstendige underveis – hjelpe deltakerne til å hjelpe seg selv ved å forberede de på neste steg.

Vi ønsker oss frivillige med mangfoldig bakgrunn:
• Engasjert student ved studier i sosialt arbeid, psykologi, barnevernspedagogikk, paramedic, sykepleier, psykologi, lektorstudier, eller lignende.
• Ferdig utdannede fagfolk innen de samme fagene som ser nytten av en spennende praksisutveksling fra arbeidsplassen.
• Personer med yrkes/livserfaring og et brennende engasjement for unge.
Aller helst ønsker vi oss deg som har mulighet til å delta som frivillig miljøarbeider/terapeut under et helt Windjammer-tokt som varer i ca 4 uker, inkludert to samlinger i Oslo før avreise. Hvis 4 uker er utfordrende, kan vi se på andre skreddersydde løsninger.

I tillegg er det ønskelig med:
• Variert erfaring fra arbeid innenfor tjenesteområder som retter seg mot ungdom i målgruppen.
• Tidligere erfaring fra seilbåt/skute. Hvis ikke, vil det kreves minimum 2 døgns seilas om bord før Windjammer for å kjenne livet på havet på kroppen og bli kjent med skuta og mannskapet.

Vi tilbyr:
• Intens og lærerik praksisutveksling med varierte arbeidsoppgaver om bord på en tradisjonsrik seilskute.
• Åpent og inkluderende miljø med engasjerte kolleger som har et sterkt ønske om positiv endring i unges liv.
• Mulighet for å få dekket reisekostnader t/r skuta.
• Innblikk i et spennende livsmestringsprogram som gir unge i utenforskap konkrete mestringsopplevelser.
• Ubeskrivelige naturopplevelser og uforglemmelige reise på en miljøskånsom måte.