Partnere

 

 

 

 

 

Vi søker partnere som gir Windjammer skikkelig vind i seilene!

 

 • Windjammer-programmet har gjennomført 18 programmer fra oppstarten i 2018 til  mai 2023.
 • Fra 2022 gjennomfører vi 6 programmer per år, med kapasitet på inntil 200 deltakere årlig.

Vi er nå klare for neste fase med tre viktige mål:

1) Hvert år hjelpe 200 unge ut av utenforskap, eller hindre at de faller ut av videregående opplæring.

2) Ved hjelp av forskere fra NTNU og vår egen effektmåling verifisere resultatene ved å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er å ferdigstille Windjammer som et pålitelig verktøy og et permanent tiltak som reduserer drop-out og utenforskap for Fylkeskommune, NAV og Oppfølgingstjenesten.

3) Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig og privat finansiering av Windjammer-programmet ved hjelp av effektkontrakter .

Se invitasjon til samarbeid for:

Windjammer-lauget

Fylkeskommuner

Regjeringen

Windjammer Lauget

På veien til offentlig fullfinansiering har vi behov for bidrag fra private støttespillere.

Vårt mål er at Windjammer- lauget skal sikre finansiering til minst 100 ungdommer (8 mill NOK) per år i en treårsperiode. Vi har store ambisjoner på Laugets vegne, men vi er opptatt av at ingen bidrag er for små eller for store.

Vi ser for oss følgende alternative bidrag:

 • 1–5 ungdommer per år: kr. 80.000–400.000,-
 • 6–10 ungdommer per år: kr. 480.000–800.000,-
 • Flere enn 10 ungdommer per år: Over kr. 800.000,-

* Denne investeringen vil bidra til å spare samfunnet for 800 000 NOK årlig per deltager som kommer i aktivitet etter gjennomført program.

WINDJAMMER LAUGET
per 31.12.22

Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen Det Norske Veritas

A Wilhelmsen Foundation

Leif Høegh Stiftelsen

Skuld

AS Thor Dahl, Einar Sissener

Bergesen Stiftelsen

Eckbos Legat

Olsen Social Engagement Group

Klaveness Marine

Hans Herman Horns Stiftelse

Stiftelsen DAM

Golar MGMT/Coolco

 

 

WINDJAMMER FADDERE
per 31.12.22

Anders Mjaaland

kr 5.000.000,-

kr 1.000.000,-

kr 1.500.000,-

kr   500.000,-

kr   300.000,-

kr    50.000,-

kr   100.000,-

kr   500.000,-

kr   420.000,-

kr   500.000,-

kr   500.000,-

kr 1.000.000,-

kr    200.000,-

 

 

 

 

kr     50.000,-

Vi har hatt gode støttespillere gjennom utvikling av Windjammer-konseptet og gjennomføring av de tre første pilotene i 2018 og 2019.

 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • Christian Radich Venneforening
 • Bergesen Stiftelsen
 • Gjensidige Stiftelsen
 • Hans Herman Horns Stiftelse
 • Klaveness Marine
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Wilhelmsen Foundation
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Stiftelsen Uni
 • Waage Stiftelsen
 • Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Kulturdepartementet tilbyr gaveforsterkingsordning på 25%.
Det betyr at for alle gaver/støtte vi får bidrar kulturdepartementet med 25% i tillegg.