Partnere

Vi søker partnere som gir Windjammer skikkelig vind i seilene

 

Windjammer-programmet ble etablert og testet gjennom 3 piloter i 2018 og 2019. Vi er nå klare for en treårs etableringspilot med tre viktige mål:

 

1 Hjelpe 600–1000 unge ut av passivitet eller hindre at de faller ut av videregående opplæring

 

2 Ved hjelp av forskere fra FAFO verifisere resultatene ved å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er å ferdigstille Windjammer som et pålitelig verktøy og modell for Fylkeskommunen for å redusere utenforskap og frafall i videregående opplæring.

 

3 Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig og privat finansiering av Windjammer-programmet

 

Se invitasjon til:

Windjammer-lauget

Fylkeskommuner

Regjeringen

Windjammer Lauget

For oppstartsperioden på tre år trenger vi støttespillere som kan sikre finansiering frem til vi har etablert en bærekraftig relasjon med det offentlige virkemiddel-apparatet.
Vårt mål er at Windjammer- lauget skal sikre finansiering  til minst 100 ungdommer (5 mill NOK) per år i en treårs􀀁 periode. Vi har store ambisjoner på laugets vegne,  men   vi er  opptatt av at ingen bidrag er for små eller for store.
Vi ser for oss følgende alternative bidrag:

•  1–5 ungdommer per år: kr. 50.000–250.000,-
•  6–10 ungdommer per år: kr. 250.000–500.000,-
•  Flere enn 10 ungdommer per år: Over kr. 500.000,-

 

* Denne investeringen vil bidra til å spare samfunnet for 800 000 NOK årlig per deltager som kommer i aktivitet etter gjennomført program.

 

Vi tilbyr Laugsmedlemmer følgende:

• Markering med navn/logo i kommunikasjonskanaler Christian Radich eier

• Statusrapport fra ungdommenes utvikling etter gjennomført Windjammerprogram

• Foredrag og møte med Windjammere i bedriftsinterne arrangementer.

• Markere i bedriftens egne kanaler at de er medlem av Windjammer-lauget og Christian Radichs støttespiller.

•  Delta på Christian Radichs årlig fjordtur for støttespillere.

•  Ulike rabattordninger for selskap og selskapets ansatte ved bruk av Christian Radich. (Basert på støttens størrelse).

 

WINDJAMMER LAUGET
per 31.12.19

Stiftelsen Det Norske Veritas

Wilhelmsen Foundation

Stiftelsen Leif Høeg

Eckbos Legat

Skuld

Fred. Olsen Social Engagement Group

A/S Thor Dahl

 

WINDJAMMER FADDERE
per 31.12.19

kr. 1.000.000,- per år i 3 år

kr. 500.000,- per år i 3 år

kr. 500.000,- per år i 3 år

kr. 500.000,-  (2020)

kr. 300.000,- per år i 3 år

kr. 200.000,- (2020)

kr. 50.000,- per år i 3 år

Johan Brand

Eric Jacobs og Christine Frølich Jacobs

kr. 50.000,- (2020)

kr. 50.000,- (2020)

Vi har hatt gode støttespillere gjennom utvikling av Windjammer-konseptet og gjennomføring av de tre første pilotene i 2018 og 2019.

 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • Christian Radich Venneforening
 • Bergesen Stiftelsen
 • Gjensidige Stiftelsen
 • Hans Herman Horns Stiftelse
 • Klaveness Marine
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Wilhelmsen Foundation
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Stiftelsen Uni
 • Waage Stiftelsen
 • Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Kulturdepartementet tilbyr gaveforsterkingsordning på 25%.
Det betyr at for alle gaver/støtte vi får bidrar kulturdepartementet med 25% i tillegg.