Partnere

Vi søker partnere som gir Windjammer skikkelig vind i seilene

 

Windjammer-programmet har gjennomført 6 piloter fra 2018 – 2020, og er nå i gang med en treårs etableringsfase. Vi er nå klare med tre viktige mål:

 

1 Hjelpe 600–1000 unge ut av passivitet eller hindre at de faller ut av videregående opplæring

 

2 Ved hjelp av forskere fra NTNU verifisere resultatene ved å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er å ferdigstille Windjammer som et pålitelig verktøy og modell for Fylkeskommunen for å redusere utenforskap og frafall i videregående opplæring.

 

3 Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig og privat finansiering av Windjammer-programmet ved hjelp av effektkontrakter 

 

Se invitasjon til:

Windjammer-lauget

Fylkeskommuner

Regjeringen

Windjammer Lauget

På veien til offentlig fullfinansiering har vi behov for bidrag fra private støttespillere.

Vårt mål er at Windjammer- lauget skal sikre finansiering til minst 100 ungdommer (7 mill NOK) per år i en treårsperiode. Vi har store ambisjoner på laugets vegne, men vi er opptatt av at ingen bidrag er for små eller for store.

Vi ser for oss følgende alternative bidrag:

 

 • 1–5 ungdommer per år: kr. 70.000–350.000,-
 • 6–10 ungdommer per år: kr. 420.000–700.000,-
 • Flere enn 10 ungdommer per år: Over kr. 700.000,-

 

* Denne investeringen vil bidra til å spare samfunnet for 800 000 NOK årlig per deltager som kommer i aktivitet etter gjennomført program.

 

WINDJAMMER LAUGET
per 31.12.21

Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen Det Norske Veritas

A Wilhelmsen Foundation

Leif Høegh Stiftelsen

Skuld

AS Thor Dahl, Einar Sissener

Bergesen Stiftelsen

Eckbos Legat

Olsen Social Engagement Group

Klaveness Marine

Hans Henrik Horn Stiftelsen

Stiftelsen DAM

 

 

 

WINDJAMMER FADDERE
per 31.12.21

kr 5.000.000,-

kr 3.000.000,-

kr 1.500.000,-

kr   500.000,-

kr   300.000,-

kr    50.000,-

kr   100.000,-

kr   500.000,-

kr   420.000,-

kr   500.000,-

kr   500.000,-

kr 1.300.000,-

Anders Mjaaland

kr. 50.000,-

Vi har hatt gode støttespillere gjennom utvikling av Windjammer-konseptet og gjennomføring av de tre første pilotene i 2018 og 2019.

 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • Christian Radich Venneforening
 • Bergesen Stiftelsen
 • Gjensidige Stiftelsen
 • Hans Herman Horns Stiftelse
 • Klaveness Marine
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Wilhelmsen Foundation
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Stiftelsen Uni
 • Waage Stiftelsen
 • Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Kulturdepartementet tilbyr gaveforsterkingsordning på 25%.
Det betyr at for alle gaver/støtte vi får bidrar kulturdepartementet med 25% i tillegg.