Partnere

Vi søker partnere som gir Windjammer skikkelig vind i seilene

 

Windjammer-programmet ble etablert og testet gjennom 3 piloter i 2018 og 2019. Vi er nå klare for en treårs etableringspilot med tre viktige mål:

 

1 Hjelpe 600–1000 unge ut av passivitet eller hindre at de faller ut av videregående opplæring

 

2 Ved hjelp av forskere fra FAFO verifisere resultatene ved å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er å ferdigstille Windjammer som et pålitelig verktøy og modell for Fylkeskommunen for å redusere utenforskap og frafall i videregående opplæring.

 

3 Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig og privat finansiering av Windjammer-programmet

 

Se invitasjon til:

Windjammer-lauget

Fylkeskommuner

Regjeringen

Windjammer Lauget

For oppstartsperioden på tre år trenger vi støttespillere som kan sikre finansiering frem til vi har etablert en bærekraftig relasjon med det offentlige virkemiddel-apparatet.
Vårt mål er at Windjammer- lauget skal sikre finansiering  til minst 100 ungdommer (5 mill NOK) per år i en treårs􀀁 periode. Vi har store ambisjoner på laugets vegne,  men   vi er  opptatt av at ingen bidrag er for små eller for store.
Vi ser for oss følgende alternative bidrag:

•  1–5 ungdommer per år: kr. 50.000–250.000,-
•  6–10 ungdommer per år: kr. 250.000–500.000,-
•  Flere enn 10 ungdommer per år: Over kr. 500.000,-

* Denne investeringen vil bidra til å spare samfunnet for 800 000 NOK årlig per deltager som kommer i aktivitet etter gjennomført program.

 

WINDJAMMER LAUGET
per 31.12.19

Stiftelsen Det Norske Veritas

A.Wilhelmsen Foundation

Stiftelsen Leif Høeg

Skuld

A/S Thor Dahl

Eckbos Legat

Fred. Olsen Social Engagement Group

Stiftelsen Uni.

Klaveness Marine

 

 

WINDJAMMER FADDERE
per 31.12.19

kr. 1.000.000,- per år i 3 år

kr.   500.000,- per år i 3 år

kr.   500.000,- per år i 3 år

kr.   300.000,- per år i 3 år

kr.    50.000,- per år i 3 år

kr.   500.000,- (2020)

kr.   200.000,- (2020)

kr.   200.000,- (2020)

kr.   100.000,-  (2020)

Johan Brand

Eric Jacobs og Christine Frølich Jacobs

kr. 50.000,- (2020)

kr. 50.000,- (2020)

Vi har hatt gode støttespillere gjennom utvikling av Windjammer-konseptet og gjennomføring av de tre første pilotene i 2018 og 2019.

 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • Christian Radich Venneforening
 • Bergesen Stiftelsen
 • Gjensidige Stiftelsen
 • Hans Herman Horns Stiftelse
 • Klaveness Marine
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Wilhelmsen Foundation
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Stiftelsen Uni
 • Waage Stiftelsen
 • Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Kulturdepartementet tilbyr gaveforsterkingsordning på 25%.
Det betyr at for alle gaver/støtte vi får bidrar kulturdepartementet med 25% i tillegg.