Partnere

Vi søker partnere som gir Windjammer skikkelig vind i seilene

 

Windjammer-programmet har gjennomført 6 piloter fra 2018 – 2020, og er nå i gang med en treårs etableringsfase. Vi er nå klare med tre viktige mål:

 

1 Hjelpe 600–1000 unge ut av passivitet eller hindre at de faller ut av videregående opplæring

 

2 Ved hjelp av forskere fra NTNU verifisere resultatene ved å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er å ferdigstille Windjammer som et pålitelig verktøy og modell for Fylkeskommunen for å redusere utenforskap og frafall i videregående opplæring.

 

3 Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig og privat finansiering av Windjammer-programmet ved hjelp av effektkontrakter 

 

Se invitasjon til:

Windjammer-lauget

Fylkeskommuner

Regjeringen

Windjammer Lauget

På veien til offentlig fullfinansiering har vi behov for bidrag fra private støttespillere.

Vårt mål er at Windjammer- lauget skal sikre finansiering til minst 100 ungdommer (7 mill NOK) per år i en treårsperiode. Vi har store ambisjoner på laugets vegne, men vi er opptatt av at ingen bidrag er for små eller for store.

Vi ser for oss følgende alternative bidrag:

 

 • 1–5 ungdommer per år: kr. 70.000–350.000,-
 • 6–10 ungdommer per år: kr. 420.000–700.000,-
 • Flere enn 10 ungdommer per år: Over kr. 700.000,-

 

* Denne investeringen vil bidra til å spare samfunnet for 800 000 NOK årlig per deltager som kommer i aktivitet etter gjennomført program.

 

WINDJAMMER LAUGET
per 31.12.22

Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen Det Norske Veritas

A Wilhelmsen Foundation

Leif Høegh Stiftelsen

Skuld

AS Thor Dahl, Einar Sissener

Bergesen Stiftelsen

Eckbos Legat

Olsen Social Engagement Group

Klaveness Marine

Hans Henrik Horn Stiftelsen

Stiftelsen DAM

Golar MGMT/Coolco

 

 

WINDJAMMER FADDERE
per 31.12.22

Anders Mjaaland

kr 5.000.000,-

kr 1.000.000,-

kr 1.500.000,-

kr   500.000,-

kr   300.000,-

kr    50.000,-

kr   100.000,-

kr   500.000,-

kr   420.000,-

kr   500.000,-

kr   500.000,-

kr 1.000.000,-

kr    200.000,-

 

 

 

 

kr     50.000,-

Vi har hatt gode støttespillere gjennom utvikling av Windjammer-konseptet og gjennomføring av de tre første pilotene i 2018 og 2019.

 • Stiftelsen Det Norske Veritas
 • Christian Radich Venneforening
 • Bergesen Stiftelsen
 • Gjensidige Stiftelsen
 • Hans Herman Horns Stiftelse
 • Klaveness Marine
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Wilhelmsen Foundation
 • Leif Høegh Stiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Stiftelsen Uni
 • Waage Stiftelsen
 • Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Kulturdepartementet tilbyr gaveforsterkingsordning på 25%.
Det betyr at for alle gaver/støtte vi får bidrar kulturdepartementet med 25% i tillegg.