On-boarding samlinger: Foregår på leirstedet Slora Gård over tre dager med overnatting. Mer info om innhold og tidspunkt får du på mail i god tid før oppstart

Avreise: 23. November

Ankomst: 20. Desember

Off-boarding: Foregår om bord på Christian Radich den siste uka av tokt.

Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer hokus pokus enn at vi tror at alle duger til noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil vi gjøre det i helt nye omgivelser.

Målet er å hjelpe unge som faller utenfor skole og arbeidsliv til en ny start gjennom bedre selvfølelse, mestring og læringsglede. Vi skal hjelpe alle å se for seg en bedre fremtid, og vi skal sammen finne deltakernes plass i samfunnet. Ved å bygge positive relasjoner til andre mennesker, og gjøre deltakerne gode til å nå mål og håndtere motstand blir toktet en læringsopplevelse som kan endre livet for alltid.

Læringsmål

Ungdommen skal:

  • Styrke motivasjonen til videre utdannelse eller arbeid
  • Bli klar over egne styrker som utgangspunkt for å skape flere positive læringsopplevelser
  • Oppleve verdien av å “stå i stormen” sammen med andre, og at det å bidra til fellesskapet i seg selv kan være motiverende og meningsfullt
  • Få en tydeligere ide om hva man ønsker å bruke livet sitt til
  • Oppdage yrke- og studiemuligheter man kunne tenke seg å jobbe med
  • Finne roller man kunne tenke seg å ha

On-boarding fase 1
Vi har en on-boarding samling hvor vi skal bli veldig godt kjent på kort tid. Hovedfokuset handler om «hvem er jeg» og vi skal lære om spennende temaer som; kommunikasjon, personligheter og hvordan bli en god lagspiller.

Samlingen ledes av voyageleadere Jarlfryd, Heidi og/eller Kyle.

Voyageleader for toktet er med dere hele veien fra on-boarding til off-boarding.

Påmønstring
Alle Windjammerne møtes for første gang når vi skal om bord på skuta. Her vil vi bli bedre kjent med hverandre, mannskapet og veilederne som skal være med på tokt. I tillegg vil du få praktisk informasjon om livet om bord på Christian Radich, sikkerhet og hva som forventes av deg.

On-boarding fase 2
On-boardingen fortsetter om bord på skuta de første dagene. Her vil fokuset være å bygge gode vaktlag, med fokus på samarbeid og gruppedynamikk. Vi er opptatt av å bygge gode lag. Alle deltakerne deles inn i 3 vaktlag som du skal jobbe med resten av toktet.

Off-boarding om bord på skuta
Off-boardingen starter siste uken. Her vil fokuset være på å utforske hva vi har vært igjennom, hva vi har lært om oss selv og hvilke ressurser hver enkelt har. Hver enkelt skal avslutte toktet med å lage et mål og en plan for veien videre. Denne skal vi presentere for hverandre i vaktlaget før festmiddagen, siste kvelden.

Målet, planen og ressursene vi har funnet vil vi passe på at dufår med deg videre etter at du mønstrer av skuta og drar hjem.