Voyageleader Jarlfryd utfordrer Meløy kommune om å gå foran i kampen mot utenforskap

Meløydama har hjulpet over 200 ungdom i utenforskap – Nå håper hun kommunen går foran i kampen (betalingsmur)

Jarlfryd forteller i artikkelen om viktigheten av å jobbe for ungdom i utenforskap. Hun utfordret spesielt ordføreren i Meløy, hennes hjemkommune, om å gå foran som en foregangskommune i Nord-Norge. Ordføreren sa – «jeg har troen på at praktiske ting kan hjelpe ungdommer tilbake i arbeidslivet. Samtidig kommer de seg ut av det miljøet de går i til daglig.»

 

Windjammer er i videre dialog med ordføreren og Meløy kommune om videre samarbeid og satsing på ungdommen.